Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ändrad föreskrift: Besiktning av fartyg

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 20 september 2021 utfärdat en ändring till föreskriften om besiktning av fartyg. Föreskriften träder i kraft den 20 september 2021.

Genom ändringen av föreskriften möjliggörs besiktning av radioutrustning som görs av en av Transport- och kommunikationsverket auktoriserat radioserviceföretag för sjöfarten som basis för besiktning av radioutrustning i vissa fall samt för fartygstyper i inrikes fart.

Kravet på att besiktningsbeviset eller en kopia av det ska förvaras på synlig plats ombord stryks som obehövligt.

Till föreskriften fogas de nya certifikaten internationellt energieffektivitetscertifikat (IEE-certifikat) samt återvinningsintyg. Dessa beviljas på basis av internationella konventioner.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har också publicerad en anvisning för radioserviceföretag om granskning av radioutrustning.

Ytterligare information

Aleksi Uttula, chef för Sjöfartstillsyn, aleksi.uttula(at)traficom.fi, 029 534 6468

Jami Metsärinne, specialsakkunnig, jami.metsarinne(at)traficom.fi, 029 534 6445

Anna Mesimäki, ledande sakkunnig, anna.mesimaki(at)traficom.fi, 029 534 6163