Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ändring i amatörradioverksamheten på frekvensbandet 1240–1300 MHz

I den nyaste versionen av radiofrekvensföreskriften 4Z/2020M krävs det en separat ansökan och ett radiotillstånd för att använda frekvensbandet 1240–1300 MHz för amatörradiotrafik. Föreskriften träder i kraft i april 2020.

Ansökan om och beviljande av radiotillstånd i april:

För frekvensbandet 1240–1300 MHz kan man på ansökan bevilja radiotillstånd för användning av amatörradiosändare för viss tid med sekundära rättigheter – användningen får inte orsaka störningar eller kräva skydd från andra användare. Radiotillståndet är avgiftsbelagt och tillståndsavgiften bestäms enligt 9 § Särskilda frekvensavgifter för amatörradiosändare i förordningen (1454/2019), 3 punkten: annan amatörradiostation som kräver specialtillstånd. 

Mer information på Traficoms webbplats och länk till EAM-ansökningsblanketten (Extern länk)  (på finska)

Ytterligare information

Markku Laasonen, radionätsexpert, Digitala förbindelser, tfn 0295 390 454

Tero Aulanko, radionätsexpert, Digitala förbindelser, tfn 0295 390 660

E-post: fornamn.efternamn(at)traficom.fi