Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anskaffningarna av båtar har jämnats ut sedan toppåren

År 2022 gjordes 4 589 första registreringar av vattenfarkoster. Det framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik. Antalet första registreringar minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Antalet första registreringar är fortfarande högre än det långsiktiga medeltalet, men det har sjunkit sedan coronatidens toppnoteringar. Via Traficoms e-tjänster kan man enkelt registrera en vattenfarkost.

Motorbåtar och vattenskotrar hör till de vanligaste vattenfarkosterna som registreras. Lite mer än 70 procent av de vattenfarkoster som registrerades för första gången år 2022 var motorbåtar, och drygt 25 procent var vattenskotrar.

”Intresset för båtliv ökade under coronaåren, men under de senaste åren verkar anskaffningarna ha börjat jämnas ut. Även om antalet har minskat sedan toppnoteringarna, är antalet första registreringar av båtar fortfarande över det långsiktiga medeltalet”, konstaterar Mika Idman, specialsakkunnig.

I slutet av 2022 fanns sammanlagt 236 790 vattenfarkoster i Traficoms trafik- och transportregister, och 88 procent av dem var motorbåtar.

”Det säljs väldigt få nya segelbåtar, men trots detta är den näst vanligaste båttypen i registret just segelbåt. Vattenskotrar fortsätter vara populära, och deras antal i registret ökar i jämn takt. I slutet av 2022 fanns redan över 11 000 vattenskotrar i registret”, konstaterar Idman.

Antalet registrerade vattenfarkoster 2022 och 2021

Motorbåt207617204090
Segelbåt1440314373
Vattenskoter110909656
Motorseglare12401232
Uppblåsbar/RIB829718
Hydrokopter151131
Svävare6960
Något annat13911339
Totalt236790231599

I Traficoms statistik över farkostbeståndet publiceras nu även uppgifter om båtarnas motorer. Med hjälp av statistiken kan man framöver exempelvis följa utvecklingen av motorernas drivkraft. I statistikdatabasen finns också uppgifter om båtens motortyp och skrovmaterial.

Antalet ägarbyten för vattenfarkoster minskar

Även antalet ägarbyten för vattenfarkoster har återgått till tidigare års nivå efter toppen under de senaste åren. Antalet ägarbyten ökade i synnerhet år 2020, och förblev högt även år 2021. År 2022 var antalet ägarbyten tillbaka på tidigare års nivå.

Via Traficoms e-tjänster kan man enkelt registrera sin båt

Via Traficoms e-tjänster kan man sköta nästan alla båtregistreringar och ägarbyten oberoende av tid och plats. I tjänsten kan man kontrollera registeruppgifterna om sina egna vattenfarkoster utan kostnad och mot en avgift se tekniska uppgifter, motoruppgifter och ägaruppgifter om vilken vattenfarkost som helst som är registrerad i trafik- och transportregistret.

Alternativt kan man sköta registreringarna genom att besöka något av de registreringsställen som finns runtom i Finland eller skicka in en ansökan med bilagor till Traficom.

Registreringsskyldigheten för båtar gäller vattenfarkoster som är minst 5,5 meter långa eller har en motor på minst 15 kW (ca 20,4 hk). Registeruppgifter om vattenfarkoster används för att förbättra säkerheten i sjötrafiken och förebygga olägenheter som användningen av vattenfarkoster medför.

Heltäckande myndighetstjänster för båtförare, från sjökort till radiotillstånd och från båtregistrering till olika behörighetsbrev och säkerhet i båtliv, har koncentrerats till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Ytterligare information

Statistik över första registreringar av vattenfarkoster (Extern länk)

Statistik över farkostbeståndet (Extern länk)

Suvi Toppari, teamledare, tfn 029 534 5412, suvi.toppari@traficom.fi (registreringsärenden)

Mika Idman, specialsakkunnig, tfn 0295 345 222, mika.idman@traficom.fi (statistik

E-tjänsterna: Elektronisk första registrering av en farkost (Extern länk)

Mer information om båtregistreringar (Extern länk)