Ansökningen om nya programkoncessioner för radioverksamhet har öppnats

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett en ansökningsomgång för nya programkoncessioner för långvarig koncessionspliktig radioverksamhet. I den nyss öppnade ansökningsomgången är det möjligt att ansöka om koncessioner för 49 orter på olika håll i Finland. Ansökningstiden löper ut den 31 augusti 2022.

Genom att organisera koncessionsomgångar stöder Traficom utvecklingen av radioaktörers nätverk samt gör det möjligt att tjänster kan utvidgas till nya områden och nya aktörer kan inleda sin verksamhet. De nya FM-frekvenserna ger medborgarna runtom i landet tillgång till nya radioinnehåll och ökar pluralismen i regionala programutbud.

Ansökan gäller 92 FM-frekvenser och 3 AM-frekvenser fram till år 2029

Under 2021 kartlade Transport- och kommunikationsverket radioaktörernas önskemål om nya täckningsområden samt planerade frekvenserna och kom överens om deras användning med grannländerna. I den koncessionsomgång som nu påbörjar är det möjligt att ansöka om programkoncessioner för 92 FM-frekvenser och tre AM-frekvenser på olika håll i landet. 

Utöver nya frekvenser kan man även ansöka om koncessioner för frekvenser som förblev lediga efter tidigare koncessionsomgångar. Programkoncessioner kan sökas för ny radioverksamhet eller för att komplettera de existerande radiostationernas täckningsområden. Flest lediga frekvenser erbjuds för norra och östra Finland. Denna gång beviljas inga frekvenser för den sydligaste delen av landet och huvudstadsregionen. Koncessioner som beviljas är i kraft till slutet av år 2029.

Radionätens täckningsområden har ökat varje år

Utbudet av radiokanaler i Finland är mycket omfattande med riksomfattande och delvis riksomfattande kanaler samt regionala och lokala kanaler. Utvecklingen av radioverksamhet och radionät har varit positivt i Finland. Täckningsområden har utvidgats och radiolyssnare i olika delar av landet har fått tillgång till mera innehåll varje år. 

Under de senaste tio åren har antalet FM-sändare för kommersiell radioverksamhet ökat kraftigt och radiofrekvenserna används effektivt i Finland; över tusen frekvenser används för långvarig radioverksamhet. 

Utöver Rundradion och radioaktörer som har en koncession utövas radioverksamhet i flera evenemang varje år och radion används till exempel för att meddela besked via högtalarna i idrottstävlingar. Separata frekvenser har reserverats för kortvarig verksamhet, och varje år beviljas frekvenser för hundratals evenemang. 

Ansökningstiden pågår till slutet av augusti

Ansökningstiden för programkoncessioner går ut onsdagen 31.8.2022 kl. 23.59. Traficom beviljar koncessionerna, om tillgången till de frekvenser som ansöks om inte är knapp. Beslut om programkoncessioner lämnas över till statsrådet, om alla sökande inte kan anvisas tillräckligt med frekvenser eller om beslutet anses få betydande konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden. 

Ytterligare information:

jurist Kalle Tuominen, tfn. 0295 390 313

chef Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn. 0295 390 446 

E-post: fornamn.efternamn@ficora.fi

Radio tilltalar finländare

Finländare lyssnar mycket på radio – i fjol i genomsnitt nästan 2,5 timmar om dagen. 55-åringar och äldre lyssnade på radio mest medan yngre åldersgrupper föredrog andra audioinnehåll. Vardagsmorgnar klockan 9.00 var den populäraste tiden att lyssna på radion: då lyssnade över 1,1 miljoner finländare på radiosändningar. (Källa: Finnpanel) Möjligheten att lyssna på sändningar medan man gör något annat är en betydande styrka för radion.