Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anssi Kärkkäinen är ny överdirektör för Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom

Teknologie doktor, diplomingenjör och generalstabsofficer Anssi Kärkkäinen har utnämnts till ny överdirektör för Cybersäkerhetscentret vid Traficom fr.o.m. den 4 mars 2024 för en period på tre år. Anssi Kärkkäinen har en omfattande bakgrund i olika ledningsuppgifter inom cybersäkerheten såväl i statsförvaltningen som i näringslivet.

Teknologie doktor, diplomingenjör och generalstabsofficer Anssi Kärkkäinen har utnämnts till ny överdirektör för Cybersäkerhetscentret vid Traficom fr.o.m. den 4 mars för en period på tre år. Kärkkäinen är också medlem i ämbetsverkets ledningsgrupp. Cybersäkerhetscentret svarar för att utreda säkerhetsöverträdelser mot Finland samt utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas driftsäkerhet och säkerhet samt producerar en lägesbild av informationssäkerheten.

Kärkkäinen har arbetat med tekniska, operativa och strategiska cybersäkerhetsuppgifter både inom den offentliga förvaltningen och på den privata sektorn för över 15 år. Kärkkäinen har arbetat som startup-företagare, inom affärsverksamheten samt i försvarsmakten i uppgifter som hänför sig till cyberförsvaret och ledningssystem. Till sin utbildning är Kärkkäinen teknologie doktor, diplomingenjör och generalstabsofficer.

"Cybersäkerhetscentret vid Traficom har en central roll när det gäller att öka cybersäkerheten i hela samhället", säger Kärkkäinen. "Det är ett privilegium att få arbeta med experterna inom cybersäkerheten, med intressentgrupperna och med partnerna. Tillsammans framåt, ett allt tryggare Finland som mål, även i den digitala miljön".

"Det är fint att få Anssis omfattande erfarenhet att stödja hela ämbetsverkets verksamhet och till att lotsa cybersäkerheten till de följande åren", konstaterar Traficoms generaldirektör Jarkko Saarimäki. "Vår roll som betjänar hela samhället har säkert nytta av de kunskaper som han har skaffat sig i sina olika roller."