Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Många njuter av midsommarfirandet på eller vid sjön. Med rätt säkerhetsattityd, användning av flytväst och nykterhet kan firandet löpa tryggt, och vi kan undvika olyckor och tillbud, påminner Transport- och kommunikationsverket Traficom, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) och Finlands Sjöräddningssällskap.

Oftast sker olyckorna på bekanta vatten – även för att röra sig tryggt på dem krävs det beredskap och rätt attityd.

”Åk ut med båt endast när du är nykter, ta på dig flytvästen och se till att dina närstående gör detsamma. En olycka sker ofta snabbt, så flytvästen är endast till nytta om man har tagit den på sig. Avnjut alkoholhaltiga drycker först efter att du stigit i land. Oberoende av hur skicklig och van båtförare man skulle vara, försämrar alkoholen omdömet och reaktionsförmågan och får en att ta större risker”, påminner Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig vid Traficom.

Befälhavaren svarar för allas säkerhet i båten

Ansvaret för den egna säkerheten och andras säkerhet ligger hos alla som rör sig på sjön, men särskilt hos befälhavaren. När man beger sig ut på sjön ska farkosten ha en befälhavare som ansvarar för färden och för hela båtlagets säkerhet. Befälhavaren ska ha tillräcklig ålder, förmåga och skicklighet för att framföra båten och en ansvarsfull inställning till båttrafik. 

De frivilliga sjöräddarna påminner om att de som beger sig ut på sjön under midsommaren ska ta hänsyn till andra som rör sig på sjön.

”Under midsommarhelgen är det oftast livlig trafik på sjön, och därför är det särskilt viktigt att ständigt hålla utkik i alla riktningar. Innan du åker ut på sjön lönar det sig att gå igenom reglerna för sjötrafiken, såsom väjningsreglerna. På sjön finns ingen förkörsrätt. Dessutom är det bra att komma ihåg att det även i varje fritidsbåt ska finnas en befälhavare som ansvarar för fartygets skick och hela båtlagets säkerhet, säger Marko Stenberg, säkerhets- och beredskapschef vid Sjöräddningssällskapet.

Var förberedd – ta hand om de minsta

Enligt förhandsstatistik som FSL samlat in via medier har i genomsnitt sex personer drunknat i Finland under midsommaren (torsdag–söndag, 2014–2023) Av de som drunknat har 80 procent varit män. Största delen av drunkningarna har skett i östra Finland.

”Midsommaren syns som en topp i sommarens drunkningsstatistik, precis som andra sommarhelger. Antalet drunknade under midsommaren varierar kraftigt. En förklarande faktor till detta är vädret. Under en varm midsommar tillbringar man mer tid på och vid sjön. Eftersom en olycka alltid överraskar är det bästa sättet att förbereda sig att beakta säkerhetsfrågorna redan innan man beger sig ut på sjön eller för att simma. Säkerheten på sjön är i hög grad en attitydfråga”, konstaterar Kristiina Heinonen, verksamhetsledare vid FSL.

”I synnerhet barn som leker och plaskar på stranden ska ständigt hållas under uppsikt och tillräckligt nära, inom armlängds avstånd. På stugan är det också bra att de vuxna kommer överens om vems tur det är att hålla uppsikt över barnen, så att det är klart vem som övervakar barnen när de plaskar i vattnet och att man inte låter barnen gå ensamma till stranden”, fortsätter Heinonen.

Tio tips för en sjösäker midsommar: 

  • Använd alltid flytväst när du rör dig på sjön.
  • Kom ihåg att alkohol inte hör ihop med båtliv.
  • Håll barnen under extra noga uppsikt vid sjön, inom armlängds avstånd.
  • Se till att det inte gömmer sig någon fara under ytan innan du hoppar i vattnet.
  • Bedöm din egen simfärdighet realistiskt och simma därefter.
  • Ha alltid med en kompis när du simmar och badar bastu.
  • Lär barnen reglerna för hur man beter sig vid eller på sjön.
  • Känn din båt och se till att den är i gott skick och säker. Se också till att all utrustning är med och i gott skick.
  • Kontrollera förhållandena innan du kastar loss. Ta med aktuella sjökort om du behöver planera din rutt. Berätta för dina närstående vilken rutt du planerar att ta.
  • Kom ihåg sunt förnuft och klart omdöme – rätt attityd skapar säkerhet. 

Ytterligare information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom: Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig, tfn 029 534 6450, kimmo.patrakka@traficom.fi

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund: Kristiina Heinonen, verkställande direktör, tfn 040 521 3282, kristiina.heinonen@suh.fi

Finlands Sjöräddningssällskap: 19–20.6 kommunikationschef Sadri Wirzenius, tfn 0400 438 090, sadri.wirzenius@meripelastusseura.fi och fr.o.m. 21.6. säkerhets- och beredskapschef Marko Stenberg, tfn 040 536 5661, marko.stenberg@meripelastusseura.fi