Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Antalet dödsolyckor i trafiken bland unga förare oförändrat – åldersdispensernas popularitet fortsätter att öka

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter omkom 189 personer i vägtrafiken år 2022, vilket är det lägsta antalet i statistikens historia. Antalet dödsolyckor i trafiken bland unga förare förblev på samma nivå som tidigare år. Samtidigt har åldersdispensens popularitet fortsatt att öka bland de unga.

Antalet omkomna i vägtrafiken minskade år 2022

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter omkom 189 personer i vägtrafiken år 2022. ”Antalet omkomna är det lägsta så länge statistiken över vägtrafikolyckor har funnits i sin nuvarande form. År 2022 omkom färre bilburna och cykelburna trafikanter än under föregående år”, säger Riikka Rajamäki, specialsakkunnig vid Traficom.

Antalet dödsolyckor i trafiken bland unga förare oförändrat

Antalet dödsolyckor i trafiken bland unga person- och paketbilsförare år 2022 förblev på så gott som samma nivå som föregående år. 13 förare i åldern 17–20 år omkom, medan genomsnittet för de föregående fem åren var 11 omkomna.

Antalet dödsfall bland unga motorcyklister minskade däremot. År 2022 omkom 2 personer, medan genomsnittet för de fem föregående åren var 6 personer. Enligt förhandsuppgifterna omkom inte en enda ung mopedist år 2022, vilket det inte gjorde året innan heller.

Antal olyckor där den ena parten var en 17-årig personbilsförare

 

 

2019

2020

2021

2022

Antal olyckor med dödlig utgång

2

7

4

3

Antal olyckor som ledde till skador

42

75

65

82

Antal döda i olyckorna

3

10

4

3

Antal skadade i olyckorna

77

114

91

136

 Tabell 1. Olyckor i vägtrafiken som kommit till polisens kännedom, där den ena parten var en 17-årig personbilsförare, åren 2019–2022. Källa Statistikcentralens statistik över vägtrafikolyckor. Uppgifterna för år 2022 är förhandsuppgifter.

17-åriga personbilsförare var delaktiga i tre av de olyckor med dödlig utgång och i 82 av de olyckor som ledde till skador som kom till polisens kännedom år 2022. I dessa olyckor omkom 3 personer och 136 personer skadades. I de olyckor där 17-åriga förare var inblandade minskade antalet omkomna och antalet skadade ökade jämfört med år 2021.

Åldersdispensernas popularitet fortsätter att öka

En allt större andel av 17-åringarna tar personbilskörkort med åldersdispens. År 2022 tog hela 31 procent av åldersgruppen körkort med åldersdispens. År 2021 var motsvarande andel 27 procent.

Andelen åldersdispenser har ökat i synnerhet i Södra Österbotten, Satakunta, Kajanaland och Lappland. ”Särskilt i Södra Österbotten är andelen stor, hela 60 procent av 17-åringarna har avlagt körrätt för personbil med åldersdispens”, säger specialsakkunnig Elina Uusitalo.

År 2022 hade hela 47 procent av samtliga godkända körprov för kategori B avlagts av 17-åringar. År 2021 var motsvarande andel 40 procent och år 2020 var den 33 procent. ”Bland de som tar personbilskörkort är det behovet av att kunna röra sig som blir allt viktigare och inte att nå en viss milstolpe i livet. Detta inverkar också på trafiksäkerheten. En uppföljningsundersökning av reformen av körkortslagen visade att sannolikheten för att en 17-åring råkar ut för en personolycka minskade, trots att allt fler 17-åringar har personbilskörkort”, säger Uusitalo.

Ytterligare information

Tieto.traficom.fi – Trafiksäkerhet för nya personbilsförare (Extern länk) 

Statistisk analys av trafiksäkerhetskonsekvenserna av reformen av körkortslagen (pdf) (Extern länk) (på finska)

Riikka Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 029 534 6172,
riikka.rajamaki@traficom.fi

Elina Uusitalo, specialsakkunnig, tfn 029 534 5445, elina.uusitalo@traficom.fi