Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms årliga undersökning av postmarknaden började antalet paket minska något i näthandelns kölvatten år 2022. Utdelningsvolymen för brev och tidningar fortsatte att minska i samma takt som året innan.

För utredningen av postmarknaden 2022 har Traficom samlat in information om utvecklingen av volymerna för olika slag av postförsändelser.

Digitalisering och de ekonomiska konjunkturerna påverkar utvecklingen av utdelningsvolymen

Händelserna i Finland och i andra länder år 2022 reflekterades i de ekonomiska konjunkturerna som sedan påverkade utvecklingen av marknaden för postförsändelser. Digitaliseringen har snabbat upp den minskande trenden av papperpost, vilket är känd sedan tidigare, och denna trend fortsatte i likhet med tidigare år. 

För paketförsändelser vände riktningen åtminstone tillfälligt när köpkraften minskade och detaljhandeln bromsade även i näthandeln och gjorde att den långvariga tillväxten av paket bröts.