Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Anvisning för hygien och säkerhetsavstånd för aktörer inom trafik har publicerats

Lagen om smittsamma sjukdomar har kompletterats med tillfälliga bestämmelser för förhindrande av spridning av coronavirussmitta i trafiken, som är i kraft 22.2–30.6.2021.

Bestämmelserna och de skyldigheter som ingår i dem gäller alla aktörer inom persontrafik samt aktörer som disponerar över stationer, terminaler och motsvarande lokaler i Finland. Skyldigheten att vidta åtgärder för hygien och säkerhetsavstånd började genast när lagen trädde i kraft. I dessa anvisningar förklaras innehållet i de åtgärder för hygien och säkerhetsavstånd som krävs enligt lagen om smittsamma sjukdomar.