Är fordonet oregistrerat eller oförsäkrat? Detta syns allt tydligare i registeruppgifterna

Ändringar i uppgifterna om fordonets ägare och innehavare ska anmälas till registret och fordon som används i trafik måste alltid ha en trafikförsäkring.

När ett fordon byter ägare ska den nya ägaren registrera fordonet i sitt namn inom 7 dagar. Trafikförsäkringen ska tecknas senast inom 7 dagar från det att den tidigare ägarens försäkring har upphört att gälla. Fordonet får inte användas i trafiken om man har försummat försäkrings- eller registreringsplikten.

Försummad registrering och försäkring syns i registeruppgifterna

Försäkringsbolaget avslutar automatiskt fordonets försäkring på basis av försäljarens överlåtelseanmälan. Den nya ägaren ska registrera och försäkra fordonet.

Om den nya ägaren försummar registreringen och försäkringen syns detta allt tydligare i fordonsuppgifter. Uppgiften om försummelsen visas automatiskt i fordonsuppgifter 7 dagar från datumet för den i registret sparade överlåtelseanmälan. Ett oförsäkrat fordon kan inte godkännas till exempel vid periodisk besiktning eller ändringsbesiktning.

Uppgiften om försummad försäkring/registrering visas bland annat i Traficoms e-tjänster under Fordons uppgifter. Uppgiften raderas efter det att registrerings- och försäkringsuppgifterna har åtgärdats.

Mer information

Försäkringsplikten (Extern länk)(TFC)

Köp av begagnat fordon - Bekanta dig med dessa anvisningar och sköt köpet av en bil, motorcykel, moped eller annat fordon smidigt (Extern länk)

Kontrollera uppgifterna om din bil på Traficoms e-tjänster (Extern länk)