Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Begäran om utlåtande: Järnvägssystemets delsystem infrastruktur

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om Järnvägssystemets delsystem infrastruktur.

Vänligen sänd in ert utlåtande senast den 26 februari 2021. Utlåtandena kan skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/118710/03.04.02.00/2020 som referensnummer i utlåtandena. Dokumenten finns i det här skedet endast tillgängliga på finska.

 

Ytterligare information:

Jurist Une Tyynilä, une.tyynila(at)traficom.fi; tfn 029 534 6844