Bekräftelser och kvitton på Traficoms e-tjänster för transportärenden skickas till tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Transport- och kommunikationsverket Traficom börjar skicka elektroniska bekräftelser och kvitton på sina e-tjänster för transportärenden. Med hjälp av bekräftelsen kan du försäkra dig om att ditt ärende behandlas och även i ett senare skede kontrollera uppgifter om ärendet.

Tidigare skickades bekräftelsen per e-post, om en e-postadress angetts i Traficoms tjänst Mina ärenden.

Förutom bekräftelser och kvitton skickas beslut om ansökningar om trafik- och transportrelaterade tillstånd elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden, om kunden har samtyckt till att ta emot dessa elektroniskt. 

Aktivera tjänsten Suomi.fi-meddelanden på adressen https://www.suomi.fi/meddelanden (Extern länk)

Mer information

ledande sakkunnig Maaria Toikka, maaria.toikka(at)traficom.fi, tfn 029 534 5339. Twitter: @maaria_toikka (Extern länk)