Coronastöd för kollektivtrafiken beviljade – ersätter förlusten av biljettintäkter

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat coronastöd för kollektivtrafiken till stadsregioner. Genom de två tilläggsstöd som beviljats med anledning av corona är det möjligt att ersätta cirka 47 procent av stadsregionernas förluster av biljettintäkter åren 2020–2021.

Traficom har den 7 maj 2021 fattat beslut om coronastöd för kollektivtrafiken till stora och medelstora stadsregioner. Det totala beloppet som nu beviljas är 90 541 miljoner euro. NTM-centralernas coronastöd beaktades i Traficoms beslut den 15 januari 2021. I den fjärde och sjunde tilläggsbudgeten år 2020 beviljades totalt 200 miljoner euro till kollektivtrafiken. De nu beviljade coronastöden är anslag från den sjunde tilläggsbudgeten 2020.

Coronastöden gällde främst att ersätta stadsregionernas förluster av biljettintäkter. Stödet tryggar kollektivtrafikens servicenivå och villkoret är att kollektivtrafikens servicenivå bibehålls utan höjning av biljettpriserna.

"Coronaläget har varit utmanande för aktörerna inom kollektivtrafiken som gör sitt bästa för att säkerställa en trygg vardag och tryggt resande för alla. Vi hoppas att vi för vår del kan stödja branschen så effektivt som möjligt också med hjälp av dessa stöd så att det är möjligt att bibehålla servicenivån i kollektivtrafiken", säger överdirektör Jarkko Saarimäki.

Ytterligare finansiering av kollektivtrafiken gynnar även företag

De största städerna, dvs. Helsingfors regions trafik (HRT), Tammerfors, Åbo och Uleåborg har drabbats mest av förlusten av biljettintäkterna i euro. De största städerna får drygt 82 miljoner euro av det totala beloppet och de medelstora städerna knappt 8,5 miljoner euro. Med hjälp av stöden är det möjligt att ersätta cirka 47 procent av förlusten av biljettintäkterna till städerna åren 2020 och 2021. I stödbesluten beaktas realiserade biljettintäkter år 2020 samt städernas uppskattningar av förlusten av biljettintäkter år 2021. NTM-centralerna ersätter förluster av biljettintäkter till städer inom sina områden samt till sina avtalstrafikidkare.

Med hjälp av coronastödet skaffar städernas behöriga myndigheter tjänster av trafikidkare och på så sätt gynnar stödet företag på olika håll i Finland.

 

Beslut om statsunderstöd 7.5.2021

Beslut om statsunderstöd 30.9.2020

Totalt

HRT

69 260 000 €

58 950 000 €

128 210 000 €

Tammerfors

6 144 000 €

7 940 000 €

14 084 000 €

Åbo

4 360 000 €

5 690 000 €

10 050 000 €

Uleåborg

2 376 000 €

3 420 000 €

5 796 000 €

Tavastehus

315 000 €

555 500 €

870 500 €

Joensuu

644 000 €

575 000 €

1 219 000 €

Jyväskylä

2 015 000 €

2 134 700 €

4 149 700 €

Kotka

407 000 €

508 000 €

915 000 €

Kouvola

113 000 €

321 000 €

434 000 €

Kuopio

1 647 000 €

1 416 000 €

3 063 000 €

Lahtis

1 819 000 €

2 446 000 €

4 265 000 €

Villmanstrand

728 000 €

360 000 €

1 088 000 €

Björneborg

490 000 €

470 000 €

960 000 €

Vasa

223 000 €

213 800 €

436 800 €

Totalt

90 541 000 €

85 000 000 €

175 541 000 €*

*) Coronastöd har också beviljats till NTM-centraler.

Ytterligare information:

Toni Bärman, överinspektör, tfn 029 534 6764, toni.braman@traficom.fi

Pipsa Eklund, direktör, tfn 029 534 5396, pipsa.eklund@traficom.fi