Coronaunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll kan nu sökas

Ansökan om statsunderstöd som beviljas för främjande av journalistiskt innehåll har inletts. Understödet är riktat till de medier som är verksamma i Finland och vars reklamförsäljning och omsättning har minskat avsevärt till följd av coronaepidemin. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för fördelningen av understödet.

Understödet är avsett för att stödja  medier som producerar journalistiskt innehåll och som drabbats av coronaepidemin. 

Syftet med understödet är att främja ett pluralistiskt journalistiskt innehåll och ett brett och heltäckande journalistiskt utbud samt stödja lokal, regional och riksomfattande journalistik.

Understödet kan sökas t.om. den 17 november 2020 och Traficom fattar stödbesluten före slutet av år 2020. Understöd kan beviljas för löner till personer som utför journalistiskt arbete och för frilansarvoden för anskaffning av journalistiskt innehåll. Understöd delas ut till alla medier som ansökt om understöd och som uppfyller förutsättningarna för understöd. En förutsättning för understöd är bl.a. en avsevärd minskning av medieförsäljningen och omsättningen till följd av coronaepidemin.

Ansökningar om understöd ska ha kommit in till Transport- och kommunikationsverket Traficom senast tisdagen den 17 november 2020 kl. 23.59.

Ytterligare information

Eliisa Reenpää, jurist, tfn 0295 390 418

Henriikka Rosti, teamledare, tfn 0295 390 326

E-post: journalisminkoronatuki(at)traficom.fi