De regionala konsekvenserna av utvecklingen av transportsystemet kan utredas

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom lät i samarbete göra en förutredning om regionalekonomiska konsekvenser av utvecklingen av transportsystemet. Utredningen genomfördes som en del av de ekonomiska utredningarna 2019–2020. Dessa har använts som stöd för att utarbeta kontrollramar för de ekonomiska konsekvenserna av att utveckla transportsystemet.

I den genomförda förutredningen utvärderas om regionalekonomiska granskningar kan klarlägga effekten av åtgärder i samband med utveckling av transportinfrastruktur. Dessutom granskas effekterna av prissättning och reglering av trafik och transporter på företag, konsumenter och de offentliga finanserna på regionalekonomin. Enligt resultaten kan regionalekonomiska modeller användas i ekonomiska system om de på ett övergripande sätt beskriver och beräknar förändringar i funktionskedjor som är beroende av varandra.

Av de direkta fördelarna och nackdelarna som förändringar i transportsystemet har för användarna följer indirekta större ekonomiska konsekvenser i växelverkansdynamiken mellan olika marknader. Dessa konsekvenser bildar kedjor med inverkan på kumulering, arbetsmarknad, markanvändning och fastighetsekonomi. Dessa funktionskedjor ingår i de regionalekonomiska modellerna.

Genom regionalekonomiska granskningar kan man skilja mellan de områden som gynnas av åtgärderna och de som marginaliseras av dem och storleken på effekterna bland annat som ändringar i sysselsättningen. De regionalekonomiska modellerna kan också tillämpas för att utvärdera förändringar i utvecklingen av hela nationalekonomin.


Läs mer om förutredningen på stadsrådets webbsidan (Extern länk) (på finska)


Ytterligare information

Kommunikationsministeriet, Juha Tervonen, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2070, juha.tervonen(at)lvm.fi

Transport- och kommunikationsverket Traficom, Hannu Kuikka, transportekonom, tfn 0295 34 6710, hannu.kuikka(at)traficom.fi