Den färska undersökningen säger att gamla tv-apparater återanvänds aktivt i Finland: "Förra året återanvändes nästan 99 procent av tv-avfallet"

Transport- och kommunikationsverket Traficom utredde finländarnas vanor och kännedom om återvinning av tv-apparater. Enligt undersökningen* upplever 82 % av finländarna att det är lätt att återvinna en tv-apparat och majoriteten köper en ny tv-apparat först när de behöver en.

Enligt en färsk utredning återvinner finländarna aktivt sina gamla tv-apparater. 75 procent av respondenterna tyckte att det är viktigt eller mycket viktigt att återvinna en gammal tv, och 81 procent visste vart de ska ta sin gamla apparat för återvinning. De ansåg också att det är lätt att återvinna tv-apparater i Finland. 61 procent av respondenterna föredrar kommunala insamlingsplatser för återvinning då det är enkelt och avgiftsfritt att ta en tv-apparat dit.

Dessa attityder reflekteras också i praktiken: 63 procent av respondenterna sade att de hade återvunnit sin gamla tv. Majoriteten av de respondenter som inte hade återvunnit sina tv-apparater sade att de hade sålt den gamla apparaten eller använt den på sin sommarstuga.

De unga ger gärna den gamla tv-apparaten till sina närstående, de äldre använder helst tv:n tills den slutar fungera

Återvinningens betydelse betonades i alla åldersgrupper men återvinningsmetoderna varierade enligt respondenternas ålder. I åldersgruppen 50–59 år sade 43 procent att de byter ut sin tv först när den slutar fungera. I åldersgruppen 18–29 år gav 38 procent av respondenterna gärna sin gamla tv till sina närstående, medan bara 12 procent av respondenterna i åldersgruppen 60–69 år ansåg detta viktigt. Unga respondenter var också mest ivriga att sälja sina gamla tv-apparater. 39 procent av de äldre respondenterna ansåg att detta inte alls var viktigt, medan bara 8 procent av de unga sade att de aldrig kunde sälja sin gamla tv-apparat. Ingen av respondentgrupperna visade något större intresse för att donera sin gamla tv till välgörenhet.

– Återvinning av gamla och trasiga tv-apparater är mycket viktigt. Nästan alla delar av materialet som använts i kastade tv-apparater och monitorer kan användas åter. År 2020 användes cirka 98 procent av materialet i apparater som kom till återvinning som råvara för industrin, och bara under en procent blev direkt förbränt eller slutförvarat. En del (1,2 procent) av apparaterna repareras för återanvändning, säger Arto Puumalainen, verksamhetsledare producentorganisationen SERTY, som är en förening för importörer och tillverkare i el- och elektronikbranschen.

Finländarna byter vanligen ut sina tv-apparater när den gamla apparaten inte längre uppfyller deras behov (45 procent av respondenterna). 36 procent av respondenterna sade att de köper en ny tv-apparat först när den gamla apparaten slutar fungera. Bara 7 procent av respondenterna bytte ut sin tv för att hänga med den nyaste teknologin. I Finland byter man ut sin tv i genomsnitt med 5–10 års mellanrum.

Finländska hushåll ganska bra beredda för övergången till HD

Fritt mottagbara tv-kanaler i det markbundna tv-nätet övergår helt till ny DVB-T2-sändningsteknik som möjliggör högupplösta sändningar (HD). HD-sändningar ger en allt skarpare bild och livligare färger. Efter övergången till DVB-T2 ska tv-apparaterna vara försedda med en HD-tuner. Majoriteten av de finländska hushållen (87 procent) har redan skaffat åtminstone en tv som är försedd med den nya teknologin som framtidens tv-sändningar behöver. Andelen är lite lägre (74 procent) i hushåll som endast tar emot marksänd tv.

– Datumet för övergången till HD har ännu inte fastställts. Beslutet fattas av tv-bolag , säger Tiina Aaltonen, projektchef för HD-övergången vid Traficom.

* Undersökningen genomfördes i Norstats konsumentpanel i oktober 2021. I enkäten deltog 1 109 finländare mellan 18 och 69 år. I undersökningen användes kvotprovtagning för att säkerställa att samplet var riksomfattande representativt i förhållande till kön, ålder, hemort och socioekonomiska faktorer.

Ytterligare information:

Tiina Aaltonen
Tiina Aaltonen, projektchef, Transport- och kommunikationsverket Traficom (mer information om DVB-T2-/HD-övergången)
0295 390 526
tiina.aaltonen@traficom.fi 

Arto Puumalainen 
verksamhetsledare, producentorganisationen SERTY
+358 50 438 2635
arto.puumalainen@serty.fi 

Televisionsveckan 2021

Den nationella televisionsveckan firas 18–24.10.2021. Temaveckan är en kampanj organiserad av TV-bolag, apparattillverkare och importörer. Traficom stödjer kampanjkommunikationen med tv-bolagen. I år är fokusen på att väcka diskussion om hur viktigt återvinning av gamla tv-apparater är och öka medvetenhet om ämnet.

Minneslista för återvinning av tv-apparater:

 1. Om du, din familj eller dina vänner inte har någon användning för tv:n hemma eller på stugan, eller om den är gammal eller trasig, kan du hitta din lokala återvinningsstation på webbplatsen www.kierratys.info (under Elapparater) eller på webbplatsen för avfallshanteringsföretaget inom ditt område.
 2. Gamla tv-apparater kan föras till återvinning avgiftsfritt.
 3. Återvinning är enkelt: de flesta städerna har flera platser för återvinning av tv-apparater. Dessa mottagningsställen har alltid personal som svarar på dina frågor om återvinning.
 4. Du kan också ta din gamla tv-apparat tillbaka till en butik som säljer tv-apparater, om du köper en ny tv från butiken.
 5. I regel ska tv-apparaterna återvinnas som en helhet utan förpackningen.
 6. Gamla tv-apparater får aldrig placeras i blandat avfall eller i öppna containers på gårdar. Genom att ta din gamla tv till en officiell återvinningsplats kan du vara säker på att den återvinns på korrekt sätt och primärt i Finland.
 7. Samma instruktioner gäller att återvinna datorskärmar.

Visste du detta om återvinning av tv-apparater?

 • År 2020 återvann man cirka 2 500 ton tv-apparater och skärmar. Cirka 1 500 gamla tv-apparater togs direkt i vidareanvändning.
 • Efter att ha kommit till återvinning genomgår tv-apparaten en flerfasig process:
  • Först tas tv-apparaterna från insamlingsplatserna till behandlingsanläggningar. Där genomgår de en förbehandling där alla skadliga ämnen, t.ex. bly, kvicksilver, kadmium och hexavalent krom avlägsnas från apparaterna. 
  • Efter förbehandlingen separeras olika metaller, plast och glas från tv-apparaten. Detta görs både manuellt och mekaniskt. De sorterade materialen krossas och levereras för vidareanvändning.
 • Förra året återanvändes majoriteten – 97,85 procent – av de återvunna tv-apparaterna och skärmarna som råmaterial. 1,2 procent av de återvunna apparaterna användes direkt som sådana medan en knapp 1 procent av allt material blev förbränt eller slutförvarat.
 • Olika metaller och plastdelar som används i tv-apparater är de bästa materialen för återvinning. Metallens egenskaper gör det möjligt att returnera materialet till dess ursprungliga användning, och då kan den återanvändas till exempel som delar i mobiltelefoner. Å andra sidan kan återvunnen plast användas för att tillverka nya produkter, till exempel bildelar eller avfallssäckar.
 • Separerade metaller, plast och glas används främst i Finland.