Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Lagen om stöd för byggande av fast bredband trädde i kraft den 3 februari 2022. Samtidigt inleddes ett nytt projekt för bredbandsstöd för vilket det sökts nästan 50 miljoner euro hos EU:s återhämtningsinstrument. Av beloppet har 15 miljoner euro anvisats för år 2022. Transport- och kommunikationsverket Traficom stöder byggandet av snabba fasta bredbandsnät genom att bevilja statligt stöd till de områden där det kommersiella utbudet sannolikt inte uppnås. Traficom hoppas nu att landskapen och kommunerna visar stort intresse för det offentliga stödet och är aktiva vid planeringen av projektområden.

Traficom beviljar statligt stöd för byggandet av sådana fasta bredbandsförbindelser vars minimihastighet för inkommande trafik är 300 Mbit/s och för utgående trafik 100 Mbit/s. Stöd kan beviljas för förbindelser som byggs till hushållens stadigvarande bostäder och fritidsbostäder och för företagens verksamhetsställen. Stöd beviljas de byggare av bredbandsnät som blir utsedda i landskapens konkurrensutsättning. 

Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärkning om projektet och tillställa uppgifter om sina existerande nät samt om sådana nät som teleföretagen trovärdigt planerar att ta i bruk inom tre år från det att den planerade stödåtgärden publicerades. De nät som teleföretagen anmält ska på ett tillförlitligt sätt kunna tillhandahålla dataöverföring med en laddningshastighet på minst 100 megabit per sekund inom målområdet.

Utlåtandena bör sändas till Traficom senast den 7 mars 2022.

Mer information

Aleksandra Partanen, specialsakkunnig, tfn 0295 390 529, aleksandra.partanen@traficom.fi

Den nya lagen om bredbandsstöd (Extern länk)