Den nya vägtrafiklagen medför efterlängtade förändringar för parkering

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Reformen innebär förändringar även när det gäller parkering. I tätort får man parkera på vänster sida av vägen, ankomsttiden kan anges med papper och penna och det blir lättare för hemvårdspersonalen att parkera.

Tillåtet att parkera på vänster sida

På en dubbelriktad väg i tätort är det tillåtet att stanna och parkera på vänstra sidan av vägen, om detta inte medför fara eller olägenhet för trafiken.

”Det är bra att komma ihåg att förbuden mot att stanna och parkera gäller på båda sidor av vägen när man parkerar, och att det är förbjudet att parkera och stanna till exempel i en rondell, ett cykelfält eller ett busskörfält. Däremot är det tillåtet att stanna på grund av ett tvingande trafikhinder, för att iaktta väjningsplikt eller i en nödsituation”, påminner sakkunnig Marjo Immonen vid Traficom.

 

Angivelse av parkeringstid

Ankomsttiden till parkeringen kan anges fritt och man behöver inte länge använda parkeringsskiva. ”Ankomsttiden ska likväl anges på ett tydligt och väl synligt sätt”, påpekar Immonen.

Enklare för hemvården att parkera

I och med ändringen av vägtrafiklagen kommer det från och med den 1 juni 2020 att bli lättare för anställda inom hemvården och liknande tjänster i hemmet att parkera. Hemvårdare och arbetstagare som producerar motsvarande tjänster får parkera på parkeringsplatserna på kommunens gatunät utan någon avgift eller tidsgräns. Användningen av parkeringsmöjligheten för hemvård förutsätter att fordonet har ett parkeringstillstånd för hemvård som kommunen har beviljat.

Ytterligare information:

Lättnader i parkeringen inom hemvården i den nya vägtrafiklagen (Extern länk) (KM:s pressmeddelande 7.5.2020)

Marjo Immonen, sakkunnig, marjo.immonen(at)traficom.fi, tfn 029 534 5588. Twitter @ImmonMar (Extern länk)

Jussi Pohjonen, ledande sakkunnig, jussi.pohjonen(at)traficom.fi, tfn 029 534 5310. Twitter @JussiPohjonen (Extern länk)

#vägtrafiklagen2020