Den nya vägtrafiklagen påverkar hastigheterna för husbilar

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 ja tällöin enimmäismassaltaan enintään 3500 kg olevilta matkailuautoilta poistuvat ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset. Tätä painavamman matkailuauton suurin sallittu nopeus määräytyy ajoneuvon varusteiden perusteella.

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020 och då slopas de fordonsspecifika hastighetsbegränsningarna för husbilar med en massa på högst 3 500 kg. Den högsta tillåtna hastigheten för en tyngre husbil bestäms utifrån fordonets utrustning.

Den högsta tillåtna hastigheten för en husbil på över 3 500 kg är i regel 80 km/h. Om en modern husbil har låsningsfria bromsar och alla säten som används under körning har säkerhetsbälte och huvudstöd, får husbilens hastighet vara 100 km/h. Att husbilen har denna säkerhetsutrustning ska konstateras vid en ändrings- eller registreringsbesiktning och hastigheten antecknas i bilens registeruppgifter.

Ett registreringsbevis för husbilar på högst 3 500 kg kan även efter den 1 juni 2020 innehålla ett specialvillkor med en fordonsspecifik hastighetsbegränsning. Anteckningarna avlägsnas ur registret för dessa fordon under juni månad. Därefter kan en ny teknisk del utan kostnad skrivas ut från vår tjänst Mina ärenden eller från ett besiktningsställe som utför registreringar.

Husbilar behöver inte längre ha en hastighetsdekal

I fortsättningen behöver man inte längre fästa en dekal som anger den högsta tillåtna hastigheten på husbilar. Man får även avlägsna nuvarande dekaler för att undvika missförstånd.

Lättnader även vid montering av camprar på öppna paketbils- eller lastbilsflak

Från och med den 1 juni är det tillåtet att montera en så kallad camper på ett öppet paketbils- eller lastbilsflak, även om campern är bredare än bilen. En sådan camper ska både fram och bak ha de lyktor och reflektorer som krävs enligt Traficoms föreskrift. Dessutom ska bilens bakre positionslyktor fördubblas om campern skymmer dem.

Passagerare får inte färdas i campern under körning och campern påverkar inte bilens beskattning.

Ytterligare information

Juhani Puurunen, specialsakkunnig, juhani.puurunen (at) traficom.fi, tfn 0503843088

Jussi Pohjonen, ledande sakkunnig, jussi.pohjonen(at)traficom.fi, tfn 0295345310, Twitter @JussiPohjonen