Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Det blir lättare att känna igen taxifordon – alla ska ha taxilykta från och med början av maj

Fr.o.m. den 1 maj 2021 ska alla taxifordon ha en taxilykta om det inte är fråga om avtalskörning. Taxilyktan gör det lättare att känna igen taxifordon både för övervakningen av taxitrafiken och kunder som använder taxitjänster. Dessutom ska det i alla taxifordon finnas ett taxitrafiktillstånd, en kopia av ett sådant eller en utredning över att Traficom har registrerat en anmälan om utövande av taxitrafik i sitt register.

Taxitrafiktillståndet inklusive innehavarens namn och kontaktuppgifter samt förarens namn ska finnas synligt för kunden i fordonet. Uppgifterna ska på begäran ges muntligt åt kunden.

För taxilyktor har krav på minimistorlek och färg fastställts. Lyktan ska vara minst 20 cm bred och 10 cm hög. Färgen på lyktan ska vara svart/gul.

Mer information

Kimmo Pylväs, ledande sakkunnig, kimmo.pylvas@traficom.fi, tfn 029 534 5798. På Twitter @KimmoPylvas (Ändringarna inom taxibranschen från och med 1.5.2021)

Timo Kärkkäinen, specialsakkunnig, timo.karkkainen@traficom.fi, tfn 029 534 5380 (Föreskrift)