Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Elflyg ett realistiskt alternativ för framtiden i Finland

En färsk undersökning av Transport- och kommunikationsverket Traficom visar att elflyg är ett realistiskt alternativ för framtiden för de små passagerarströmmarna i Finland. Efterfrågan på elflyg kommer i framtiden att bestå av främst industrins och turismens behov, och den beräknas bli större under 2030-talet. I undersökningen kartlades möjligheterna och ramvillkoren för elflyg i Finland.

Elektrifieringen av trafiken är en megatrend som inom lufttrafiken är relevant i synnerhet för plan med kortare räckvidd och mindre kapacitet. I Finland beräknas trafiken med elflyg starta i slutet av 2020-talet och bli vanligare på 2030-talet. Det finns på många sätt gynnsamma förutsättningar för det i Finland. Landet har stor areal och liten befolkning, och det finns bosättning, näringsliv och turism i alla områden.

”Det är nu dags att främja ett digitalt och utsläppssnålt lufttrafiksystem i Finland. För de små passagerarströmmarna i Finland är elflyg en ny möjlighet. Med hjälp av elektricitet kan man förutom att flyga reguljärflyg med relativt små passagerarvolymer även bedriva taxiflygverksamhet”, säger direktör Jari Pöntinen.

Elflyg lämpar sig särskilt väl för att ta sig över geografiska hinder, till exempel sjösystem. ”Elflyg kunde eventuellt lämpa sig för till exempel flygningar till Mariehamn, Estland eller över Kvarken till Sverige. Även mellan resmål i norra Finland kunde elflyg fungera, eftersom det finns lite järnvägar där och resor längs vägarna tar lång tid”, fortsätter Pöntinen. 

Finland har ett omfattande nätverk av trafikflygplatser och andra flygplatser som utgör en plattform för eldriven luftfart. Detta förutsätter dock investeringar i laddningsinfrastrukturen eller infrastrukturen för vätedistribution.

Med elflyg mot koldioxidneutral logistik och tillgänglighet

Efterfrågan på elflyg kommer i framtiden att bestå av främst industrins och turismens behov. Inom industrin går utvecklingen mot koldioxidneutral produktion och logistik, och elflyg kan erbjuda koldioxidneutral tillgänglighet. Inom turismen kan man använda elflyg som en utgångspunkt för att skapa hållbara turismkoncept. 

Den eldrivna luftfarten minskar avsevärt flygets klimatpåverkan. Elflyg är med tanke på hela lufttrafiksystemet dock endast en dellösning när det gäller att minska utsläppen från lufttrafiken. Andra drivkrafter, såsom hållbara flygbränslen och förbränning av väte i förbränningsmotor, har en central roll i minskningen av utsläppen från långdistansflyg.

I takt med att tekniken utvecklas ökar flygplanens kapacitet och räckvidd

Den eldrivna luftfarten startar från små luftfartyg för några passagerare och materiel för godstransporter. I takt med att batteritekniken utvecklas ökar flygplanens kapacitet och räckvidd. Som drivkraft i större elflygplan kommer el som produceras med bränslecellsteknik att användas. Beträffande målnivån visar Norge vägen, eftersom landet har som mål att alla inrikesflyg ska vara eldrivna år 2040.

”Elflyg ett realistiskt alternativ för framtiden i Finland som det är värt att främja genom omfattande samarbete i syfte att ta i bruk den nya tekniken och förnya verksamhetsmodellerna inom flygtrafiken”, säger professor Jorma Mäntynen som deltagit i utredningsarbetet.

I utredningen föreslås som åtgärder närmare granskning av ekonomiska incitament och samhälleliga fördelar för elflyg samt nationell och internationell FUI-verksamhet och testanvändning med konkreta mål för att främja eldriven luftfart och relaterade resekedjor. 

Reglering för elflyg som tar dess särdrag i beaktande håller på att utvecklas. I övrigt tillämpas de regler som gäller luftfartyg och flygverksamhet i allmänhet.

Utredningen genomfördes av Destia Oy på uppdrag av Traficom. 

Länk till utredningen (på finska) (Extern länk)

Ytterligare information

Jari Pöntinen, direktör, jari.pontinen@traficom.fi, tfn 029 534 6071