En ny föreskrift om trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått

Transport- och kommunikationsverket Traficom har med stöd av den nya vägtrafiklagen (729/2018) utfärdat en föreskrift om trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått (TRAFICOM/438684/03.04.03.00/2019)

Föreskriften träder i kraft den 1.6.2020.

 

Föreskriftens bilagor publiceras som pdf. Om du behöver bilagor i dwg-formatet, kontakta gärna sakkunniga personer.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Sami Luoma, sami.luoma@traficom.fi, 0295346815

Specialsakkunnig Ossi Kortiainen ossi.kortiainen@traficom.fi , 0295346310 (frånvarande 1.-5.6.2020)

Jurist Iida Huhtanen iida.huhtanen@traficom.fi , 0295346060