Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Exceptionellt mycket observationer av GPS-störningar i närheten av östgränsen

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fått information om GPS-störningar via rapportering av avvikelser från flera luftfartyg. Störningarna började under helgen och fortsätter fortfarande. Idag tisdag har flera luftfartyg rapporterat om störningar av GPS-signalen på axeln S:t Michel-Jyväskylä-Kuopio. Dessutom har det litauiska Transavibaltikas flygplan inte kunnat flyga från Tallinn till Nyslott på tre dagar

Traficom har på måndag bett Fintraffics flygtrafiktjänst att publicera en underrättelse för luftfarten (ett NOTAM-meddelande) efter att ämbetsverket fick information om de observerade GPS-störningarna. En underrättelse för luftfarten är ett sätt att informera piloter om omständigheter som ska beaktas i flygsäkerheten.

"Det är fortfarande tryggt att flyga. Flygbolagen har förfaranden för situationer då GPS-signalen försvinner.  Luftfartyget går att navigera och det går att landa tryggt med hjälp av andra system. Flygkontrollen stöder styrningen av luftfartyget och använder andra system till hjälp vid landningen", berättar direktör Jari Pöntinen.

För den slutliga inflygningen finns traditionella inflygningssystem där ingen GPS-signal behövs. Flygbolagen beslutar själva om det är möjligt att fortsätta verksamheten då det finns störningar i GPS-signalen.

Traficom vet inte källan till störningen. Det är svårt att upptäcka GPS-störningar från marken. Lättast är det att upptäcka störningar från ett luftfartyg och i luften kan störningen synas redan långt ifrån störningskällan. GPS-störningarna kan vara tillfälliga och lokala och därför är det svårt att verifiera störningarna i efterhand.

Traficom följer situationen och samlar mer information.

Ytterligare information

Traficoms medietjänst, tfn 029 534 5648