Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Farleden där Amorella stötte på grund hålls fortsatt stängd

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att förlänga stängningen av den så kallade Apotekarfarleden på åländskt vatten. Det är fortfarande nödvändigt att hålla farleden stängd, så att fartyget Amorella, som råkade ut för en olycka på söndagen, kan flyttas till varvet på ett säkert sätt.

Passagerarfartyget Amorella fick bottenkänning söndagen den 20 september 2020 i den smala passagen vid Hjulgrund på Åland, och farleden stängdes för att utreda säkerheten. Traficom har fortsatt hålla farleden stängd, eftersom det fortfarande är nödvändigt för att säkerheten i farleden ska kunna tryggas och för att flytten av Amorella till varvet ska kunna förberedas på ett tryggt sätt.

”Förutom att farleden har stängts har Traficoms sjöfartsinspektörer deltagit i samarbetet kring förberedelsen av en säker flytt och bidragit med sina tekniska kunskaper om fartyget. Vi följer också intensivt hur situationen framskrider”, berättar överdirektör  Jarkko Saarimäki.

Traficom har beslutat att hålla farleden stängd fram till fredagen den 25 september 2020, men beslutet kan vid behov hävas tidigare..

Mer information:

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki (at)traficom.fi, tfn 040 836 0397.  På Twitter @Saarimaki