Färre begränsningar i trafiken över de inre gränserna

Statsrådet beslöt den 17 juni att minska begränsningarna i trafiken över de inre gränserna. Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och övriga länder som hör till Schengenområdet. Från och med den 21 juni är inresa till Finland på grund av arbete tillåtet i alla trafikformer från EU- eller Schengenländer.

Dessutom är inresa till Finland från EU- eller Schengenländer tillåten också om personen har intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 som erhållits före ankomsten till Finland eller över att han eller hon har tillfrisknat från covid-19 för mindre än sex månader sedan.  Detta innebär att man under dessa förutsättningar också kan komma till Finland för en fritidsresa.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att resenärer som kommer till Finland ska ha ett intyg över negativt covid-19-test, intyg över coronavaccination eller intyg över genomgången covid-19-sjukdom

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla transportbolag och rederier som transporterar passagerare, oberoende av rutt och transportform, ska förutsätta att alla passagerare över 16 år som reser till Finland ska ha ett intyg över negativt covid-19-test, intyg över coronavaccination eller intyg över genomgången covid-19-sjukdom när de stiger på färdmedlet. Rekommendationen gäller även finska medborgare som återvänder till Finland.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla resenärer som är 16 år eller äldre som kommer till Finland från utlandet då de stiger på färdmedlet ska ha antingen

  • ett negativt SARS-CoV-2-testintyg eller
  • ett intyg över en genomgången men redan botad Covid-19-sjukdom och det har gått mindre än 6 månader sedan tillfrisknandet från sjukdomen eller
  • ett intyg över Covid-19-vaccination och det har gått minst 14 dygn sedan vaccinationen.