Finland i täten för mobilutvecklingen i Norden – fasta nätet släpar efter

Jämfört med de övriga nordiska och baltiska länderna behöll Finland sin tätplats i mobilstatistiken 2018. Däremot har Finland den näst lägsta tillgången till snabba fasta bredbandsabonnemang bland jämförelseländerna. Med beaktande av alla bredbandsförbindelser har Finland mest abonnemang i förhållande till befolkningsantalet, vilket förklaras genom förekomsten av det mobila bredbandet.

Finland hade mest bredbandsabonnemang per invånare jämfört med det övriga Norden samt Baltikum. Vid slutet av 2018 fanns det i Finland 72 bredbandsabonnemang per hundra invånare, medan i Danmark, som kom på andra plats, fanns det 64 bredbandsabonnemang per hundra invånare. 

Finland hade över dubbelt mer mobilabonnemang som enbart används för dataöverföring, alltså så kallade mobila bredband, än till exempel Sverige. Däremot hade Finland färre fasta bredbandsabonnemang, såsom fiber- eller kabelmodemabonnemang, än de övriga nordiska länderna. I Finland fanns det 31 sådana abonnemang per hundra invånare medan antalet var 38–44 i de övriga nordiska länderna. Med anledning av de allmänt använda mobila bredbandsabonnemangen fick Finland dock tätplatsen i det totala antalet bredband. Ur finländsk synvinkel är det överraskande att antalet dessa mobila bredband minskade betydligt såväl i Sverige som i de övriga länderna.

Vad gäller tillgången till bredbandsabonnemang i det fasta nätet fanns det stora skillnader mellan Norden och Baltikum. I slutet av 2018 fanns ett abonnemang på 100 Mbit/s tillgängligt för bara 58 procent av hushållen i Finland – endast Estland hade sämre tillgång (uppgifterna från Lettland saknas). Till exempel i Sverige och Danmark fanns en sådan här snabb fast förbindelse tillgänglig för över 90 procent av hushållen. Det finns landsspecifika skillnader också i siffror som gäller fasta abonnemang som är i användning: i Finland fanns 11 abonnemang med en nedströmshastighet på 100 Mbit/s mot hundra invånare medan motsvarande antal i Sverige var hela 29.

Diagrammet visar mängden abonnemang per capita av olika bredbandsteknologier för varje land 2018. Finland har den högsta totala siffran på grund av mobila bredbandsabonnemang. Det högsta beloppet per capita av fiberabonnemang var i Sverige med Litauen, Norge och Island i närheten. Danmark har det högsta antalet abonnemang för kabelmodem per capita.

Figur 1. Antal fiber-, kabelmodem-, koppar- och övriga fasta abonnemang samt mobila bredband (endast datatjänster) per invånare i slutet av december 2018 i Norden och Baltikum.

Antalet samtalsminuter som ringts från mobilnät har minskat i Finland men i regel ökat i jämförelseländerna. I Lettland, Litauen och Sverige pratar man betydligt mer än i Finland. I Finland skickar man betydligt färre sms än i de övriga länderna. Till exempel i Sverige skickar en person mer än dubbelt så många sms som i Finland. Jämförelseländerna har också mångfaldigt fler fasta trådtelefonabonnemang än Finland; antalet i Finland är bara 6 per hundra invånare.

Dataöverföringsmängd i mobilnätet ökar kraftigt i alla länder. I Finland använder man dock fortfarande klart mest mobildata – nästan dubbelt mer än i Lettland som ligger på andra plats. Förklaringen till att man i Finland använder så mycket mobildata är att abonnemang med obegränsad dataöverföring har blivit vanliga. Det igen har medfört att hushållen i allmänhet använder mobilabonnemang i stället för fasta bredbandsabonnemang.

Diagrammet visar mängden data som överförs i mobilnät per capita i en månad för varje land. Finland ledde 2018 med 30,7 gigabyte per capita på en månad, Lettland nummer två med 15,8 gigabyte. Lägsta siffra är i Norge, 4,3 gigabyte.

Figur 2. Dataöverföringsmängd i mobilnätet per invånare per månad i Norden och Baltikum.

Telestatistikjämförelsen i Norden och Baltikum omfattar även uppgifter om intäkter och investeringar. Materiella investeringar i telenät var 95 euro per invånare i Finland, alltså mer än i de baltiska länderna men klart mindre än i de övriga nordiska länderna. Vad gäller omsättning från televerksamhet låg Finland närmare de övriga nordiska länderna.

Grafen visar mängden materiella investeringar i fast nät per capita i varje land. Island hade den högsta siffran med 247 euro per capita och Litauen den lägsta med 29 euro. Finland var i mitten med 95 euro per capita.

Figur 3. Teleföretagets materiella investeringar i det fasta nätet per invånare i Norden och Baltikum.

Siffrorna baserar sig på statistik sammanställd av myndigheter som utövar tillsyn över telemarknaden i dessa länder. Statistiken bakom länkarna nedan kommer sannolikt att uppdateras under hösten i fråga om intäkter och investeringar i Danmark.

Mer information

Statistikpresentationen finns på Traficoms webbsidor (Extern länk) (på engelska)

Den svenska myndigheten (PTS) publicerar den egentliga statistiken på sin webbplats (Extern länk) (på svenska och engelska).

Kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen, marja.heinonen(at)traficom.fi, tfn 029 539 0306, +358 29 539 0306

 

Redigerad 8.10.2019 figur 3: "i det fasta nätet" har ersatts av "telenätet".