Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Finländarnas nöjdhet med posttjänsterna är fortfarande på god nivå

Finländska konsumenter var fortfarande ganska nöjda med posttjänsterna år 2020. Nöjdheten förändrades inte mycket jämfört med tidigare år.

Konsumenternas nöjdhet med posttjänsterna förändrades inte mycket jämfört med tidigare år. Finländarna var särskilt nöjda med placeringen av post- och brevlådor och placeringen av pakettjänster och verksamhetsställen. 

Finländarna var minst nöjda med transporthastighet för brev och priset på frimärken. 

Medelvärdet för svaren var tre på skalan 0-4. Nöjdhet med postpaketets och brevfrimärkets pris, transporthastighet för brev samt leveranssäkerhet och leveranstillförlitlighet förblev under medelvärdet. Nöjdhet med transporthastighet för postpaket, avståndet till verksamhetsstället, avståndet till avlämnings- eller inhämtningsstället samt avståndet till brev- och postlådan uppnådde eller överskred medelvärdet.

Finländarnas tillfredsställelse med posttjänsterna har undersökts med hjälp av årliga konsumentundersökningar. Undersökningen genomfördes av TNS Kantar som intervjuade 1 000 finländare. De flesta intervjuerna gjordes i november 2020. 

Ytterligare information

Sami Vilvala, kommunikationsmarknadsexpert, tfn 0295 390 624, sami.vilvala@traficom.fi

Närmare uppgifter samt jämförelseuppgifter från tidigare år  (på finska)