Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Finska tv-kanaler övergår till HD år 2025 - Kontrollera i tid att du har en HD-klar tv

Det blir en stor förändring i tv-distributionen i Finland från och med våren 2025 när kanaler av standardkvalitet (SD-kanaler) övergår på ett omfattande sätt till högupplösning, dvs. till HD-sändningar. Detta gäller både markbundna tv-nät och kabel-tv-nät. Det lönar sig att i god tid kontrollera att du har en HD-klar tv så att tv:n syns också efter ändringen.

Övergången till HDTV sker från och med våren 2025 när Rundradion slutar sändningar av standardkvalitet, dvs. SD-sändningar, och enbart övergår till HD-sändningar. Kommersiella tv-bolag har ännu inte publicerat någon information om när deras kanaler övergår till HD. HD-sändningar erbjuder tittarna skarpare bildkvalitet, klarare och livligare färger och ett mångkanaligt ljud.

"Genom övergången får alla hushåll tillgång till televisionsbild och ljud av bättre kvalitet när det markbundna tv-nätet övergår till att endast använda den nyare DVB-T2-sändningstekniken och sändningarna med den gamla DVB-T-tekniken slutar", preciserar Suvi Juurakko-Lehikoinen, chef för servicehelheten. "Den nyare sändningstekniken utnyttjar det begränsade antalet frekvenser avsedda för tv på ett mer effektivt sätt, vilket möjliggör ett mer omfattande HD-utbud", fortsätter Juurakko-Lehikoinen.

Kontrollera i tid att du har en HD-klar tv

Övergången till HD förutsätter att en del av hushållen behöver skaffa en ny mottagare försedd med en HD-tuner. "Nästan alla har redan en HD-tuner i sin tv eller digitalbox men det är ändå bra att prova och kontrollera om man kan se HD-kanalerna på sin egen mottagare. Vi har samlat ett täckande informationspaket och anvisningar på våra webbsidor hdtvopas.fi", berättar projektchef Tiina Aaltonen.

Transport- och kommunikationsverket Traficom samordnar kommunikationen om övergången till HD. Aaltonen betonar samarbetets betydelse: "Vi samarbetar med tv-branschen, nätoperatörer, branschorganisationer samt bland annat med senior- och pensionärsorganisationer så att information om övergången i så stor utsträckning som möjligt ska nå de olika befolkningsgrupperna".

"Övergången till HD är en del av den teknologiska utvecklingen som också stöder mediernas mångfald och livskraft", säger Traficoms generaldirektör Jarkko Saarimäki. "För oss vid Traficom är det viktigt att hela befolkningen hänger med i den teknologiska utvecklingen. Vårt syfte är att alla hushåll kan motta HD-sändningar efter övergången. Vi uppmuntrar att man kontrollerar sin egen tv och tv:n för sina närmaste och speciellt för de äldre kan så att tv syns även i framtiden”, betonar Saarimäki.

Det blir riksomfattande kampanjer om övergången till HD bland annat via informationsinslag i år och nästa år.

Ytterligare information

Tiina Aaltonen, projektchef, tfn 029 539 0526, tiina.aaltonen@traaficom.fi

Suvi Juurakko-Lehikoinen, chef för servicehelheten, tfn 029 539 0446, suvi.juurakko-lehikoinen@traficom.fi

Mer information om övergången till HD finns på adressen hdtvopas.fi (Extern länk).

SÅ HÄR KONTROLLERAR DU ATT DU HAR EN HD-KLAR TV

  • Kontrollera om du kan se HD-kanalerna i tv:ns kanallista (programguide). HD-kanalerna syns i det markbundna tv-nätet på kanalplatserna 21-40 och i kabel-tv-nätet på kanalplatserna 1-20. Om du ser program på dessa kanaler, behöver du inte skaffa någon ny mottagare.
  • Om du inte ser innehållet i HD-kanalerna kan det bero på att husbolagets antennsystem är inkompatibelt med HD-sändningar eller att din tv eller digitalbox inte har någon HD-tuner. I det senare fallet ska man skaffa en tv eller en digitalbox försedd med en HD-tuner så det ska vara möjligt att titta på tv-sändningar även efter övergången.
  • Om du bor i ett husbolag och är inte säker på vilket mottagningsnät du har kontakta disponenten eller en representant i husbolagets styrelse. De kan berätta om husbolaget tar emot tv-sändningar via det markbundna tv-nätet eller via kabel-tv-nätet. Om du bor i ett enfamiljshus och du har en tv-antenn (”kratta”) på taket är det mycket sannolikt att du mottar tv-sändningarna via det markbundna tv-nätet.  
  • Nästan alla nya tv-apparater och digitalboxar som säljs i Finland har en HD-tuner och oftast är den lämplig både för det markbundna nätet och för kabelnätet. Kontrollera gärna saken hos försäljaren som är skyldig att berätta om egenskaperna hos de apparater den säljer.