Flygturer på fem regionflygplatser måste dras in på grund av de höga bränslepriserna

Servicenivån på den flygtrafik som Transport- och kommunikationsverket Traficom har upphandlat för regionflygplatserna måste skäras ner betydligt under sommaren. Orsaken är de stigande bränslepriserna. Flygturer dras in mellan Helsingfors och flygplatserna i Joensuu, Jyväskylä och Kajana samt på triangelrutten mellan Helsingfors och flygplatserna i Karleby–Jakobstad och Kemi–Torneå.

Man är tvungen att sänka servicenivån på rutterna med nästan 20 procent under sommaren. Nu pågår en så kallad optionsperiod för den flygtrafik på de fem regionflygplatserna som upphandlats med statligt stöd. Riksdagen har beviljat finansiering på 13,8 miljoner euro för denna period. 

”Det är beklagligt att flygturer måste ställas in, men bränslepriserna har höjts så mycket att de anslag som reserverats för köp av de aktuella flygförbindelserna annars inte skulle räcka till”, konstaterar direktör Pipsa Eklund

Man strävar efter att genomföra nedskärningarna så att konsekvenserna av dem är så små som möjligt för passagerarna. Om ett redan bokat flyg ställs in informerar flygbolaget resenärerna om det. 

Den statligt upphandlade flygtrafiken som bedrivs som bäst mellan de fem regionflygplatserna och Helsingfors-Vanda flygplats upphör senast den 14 augusti 2022. Traficom inleder snart ett anbudsförfarande för att upphandla ny reguljärflygtrafik för de aktuella flygplatserna för perioden 31.10.2022–30.7.2023.

Ytterligare information

Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund@traficom.fi, tfn 029 534 5396