Förbud mot tillträde till hamnar på EU:s territorium för fartyg som är registrerade under rysk flagg

Europeiska unionen har den 8 april 2022 utfärdat en förordning genom vilken sanktionerna mot Ryssland skärps på grund av kriget i Ukraina. Sanktionerna kommer att gälla fartyg som är registrerade under rysk flagg. Dessa fartygs tillträde till hamnar på EU:s territorium förbjuds den 16 april 2022 kl. 00.00.

För att stödja genomförandet av förordningen har Transport- och kommunikationsverket Traficom som behörig myndighet enligt lagen om fartygstrafikservice gett instruktioner om genomförandet av förordningen till Fintraffic Sjötrafikledning och Finnpilot Pilotage Ab. Fintraffic Sjötrafikledning tillhandahåller fartygstrafikservice.

Tillträde till Finlands hamnar för fartyg som är registrerade under rysk flagg är förbjudet från och med den 16 april 2022 kl. 00.00. Förbudet gäller också fartyg som har bytt sin ryska flagg till någon annan stats flagg efter den 24 februari 2022. Oskadlig genomfart, dvs. fart på öppet hav är fortfarande tillåten. 

Undantag kan beviljas för vissa fartyg. Beviljandet av undantag har samband med godset som transporteras. Utrikesministeriet är tillståndsmyndigheten.

Förbudet gäller fartyg, yachter och fritidsbåtar. Förbudet gäller inte fartyg i behov av assistans som söker en skyddad plats, ett nödanlöp i hamn av sjösäkerhetsskäl eller för att rädda liv till sjöss.

Rättsakterna har publicerats i EU:s officiella tidning (Extern länk)

Utrikesministeriets meddelande om EU:s femte sanktionspake 8.4.2022: EU införde nya sanktioner mot Ryssland (Extern länk)

Europeiska kommissionen 11.4.2022: Prohibition to access EU ports - FAQ (Extern länk)

Ytterligare information

Överdirektör Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, tfn 040 836 0397, Twitter @Saarimaki (Extern länk)