Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Föreskrift om störningar i televerksamheten

Transport- och kommunikationsverket uppdaterar den gällande föreskriften Kommunikationsverket 66/2014 M om störningar i televerksamheten. Verket har utarbetat ett utkast till ny föreskrift och motiveringspromemoria som tjänstearbete.

Vänligen skicka utlåtandena senast 1.11.2019 till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på registrator@traficom.fi. Ange också diarienumret TRAFICOM/402245/03.04.05.00/2019 i utlåtandet.

Ytterligare information ger vid behov ledande sakkunnig Heidi Kivekäs, tfn 0295 390 525. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@traficom.fi