Främjandet av digitala förbindelser finansieras inom EU – över 200 miljoner euro i stödpengar delas ut under den första ansökningsomgången

Via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) och dess finansiella instrument för den digitala sektorn finansieras projekt som utvecklar och snabbar upp den digitala infrastrukturen inom Europeiska unionen. Budgeten för främjandet av digitala förbindelser under den finansieringsperiod CEF2 som täcker åren 2021–2027 är cirka 2 miljarder euro. Beloppet som delas ut under den första ansökningsomgången är 258 miljoner euro. Transport- och kommunikationsverket Traficom samordnar CEF-ansökningen i Finland.

Under den första ansökningsomgången är det möjligt att ansöka om stöd för följande åtgärder:

  • förbättring av 5G-tjänsterna på trafikleder (5G coverage along transport corridors) 106 miljoner euro
  • intelligenta 5G-lösningar för lokala och offentliga tjänster (5G for Smart communities) 25 miljoner euro
  • förstärkning av stamnätförbindelser (Backbone connectivity for Digital Global Gateways) 40 miljoner euro
  • samordning och stödåtgärder (Coordination and Support Actions) 7 miljoner euro
  • stamnätförbindelser för europeiska molntjänstinfrastrukturer (Backbone networks for pan-European cloud federation) 80 miljoner euro.

Ansökningstid: 12.1–22.3.2022 kl. 17:00:00 Brysseltid

Mer information om ämnet finns på webbplatsen för Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor HaDEA (Extern länk) och

på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (webbplatsen uppdateras för uppgifterna om ansökningen så snart som möjligt) 

HaDEA arrangerar informationsmötet Info Day (Extern länk) om ansökningarna den 19 januari 2022.

Den nationella tidtabellen för den första ansökningsomgången är följande:

  • 15.2.2022 sista inlämningsdag för den sökandes sammandrag av projektet till Traficom.
  • 23.2.2022 skickar Traficom uppgifterna om sammandragen av projekten till kommunikationsministeriet till stöd för statsrådets behandling. Alla CEF-ansökningar från Finland behöver ett nationellt godkännande. Kommunikationsministeriet presenterar projekten till statsrådets finansutskott.
  • 14.3.2022 sista inlämningsdag för blanketterna A och B till Traficom. Letter of support (member state agreement) kan skickas till sökandena först efter att blanketterna A och B kommit in.
  • Ansökningen avslutas 22.3.2022 kl. 17:00:00 Brysseltid, och då ska sökanden ha kompletterat och skickat sin ansökan i det elektroniska ansökningsgränssnittet HaDEA.


Traficom är det ämbetsverk som samordnar CEF-ansökningarna i Finland.

Ytterligare information

Päivi Peltola-Ojala, ledande sakkunnig, tfn 0295 390 539, paivi.peltola-ojala@traficom.fi

Petri Makkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 390 516, petri.makkonen@traficom.fi

Uppdatering: Den nationella tidtabellen för den första ansökningsomgången är följande: 15.2.2022 sista inlämningsdag för den sökandes sammandrag av projektet till Traficom. 23.2.2022 skickar Traficom uppgifterna om sammandragen av projekten till kommunikationsministeriet till stöd för statsrådets behandling. Alla CEF-ansökningar från Finland behöver ett nationellt godkännande. Kommunikationsministeriet presenterar projekten till statsrådets finansutskott. 14.3.2022 sista inlämningsdag för blanketterna A och B till Traficom. Letter of support (member state agreement) kan skickas till sökandena först efter att blanketterna A och B kommit in. Ansökningen avslutas 22.3.2022 kl. 17:00:00 Brysseltid, och då ska sökanden ha kompletterat och skickat sin ansökan i det elektroniska ansökningsgränssnittet HaDEA.