Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Hälsosäkerheten i vintersemestertrafiken framhävs när coronaläget försämras

Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att garantera en så hälsosäker mobilitet som möjligt i vintersemestertrafiken.

"Vi förhåller oss mycket allvarligt till det försämrade coronaläget och till den ökade belastningen inom hälsovården i Finland. Viktigast för oss är att trygga allas möjlighet till hälsosäker mobilitet. Det sker i nära samarbete med branschaktörerna", betonar överdirektör Jarkko Saarimäki. 

Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att säkerställa en så hälsosäker mobilitet som möjligt också i de trafikstockningar som vintersemestertrafiken medför. 

"För vintersemestertrafiken är vårt centrala mål att säkerställa tillräckliga åtgärder och se till att alla kan planera sin mobilitet på ett proaktivt sätt", säger Saarimäki.

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar trafik- och transportaktörerna att ha hand om hälsosäkert resande

Traficom strävar efter att med alla tillgängliga medel stödja hälsomyndigheterna genom att främja hälsosäkerheten inom trafik och transport. Centrala åtgärder är de åtgärder som trafik- och transportaktörerna vidtar med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel att sörja för hygiennivån i trafikmedlet och att dela information om hälsosäkert resande.

Leverantörer av transport- och trafiktjänster ska se till att utrymmen och ytor som är avsedda att användas av trafikmedlets passagerare rengörs regelbundet och rengöringen effektiviseras samt att andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta iakttas. Tjänsteleverantörerna ska dessutom se till att passagerarna erbjuds möjlighet att bibehålla en tillräcklig hygiennivå i trafikmedlet samt ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna, om användning av ansiktsskydd och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta i trafikmedlet.

Aktörer som disponerar över stationer, terminaler och andra motsvarande utrymmen inomhus eller avgränsade utrymmen utomhus ska tillsammans med leverantörer av transport- och trafiktjänster se till att det för att förhindra spridning av coronaviruset vidtas arrangemang för styrningen av passagerarna när de stiger på och av ett trafikmedel.

Trots trafik- och transportaktörernas åtgärder beror hälsosäkerheten också i hög grad på passagerarnas eget beteende. Genom att använda effektiva masker och, i mån av möjlighet, hålla avstånd till medpassageraren, ökar passageraren både sin egen och de andra passagerarnas hälsosäkerhet. Att påminna om detta är också viktigt.

Begränsning av antalet passagerare i trafiken är den sista utvägen

Om åtgärderna ovan och de övriga redan vidtagna åtgärderna inte är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av coronaviruset kan Traficom som den sista utvägen bedöma behovet att begränsa det största passagerarantalet i ett trafikmedel på basis av sjukvårdsdistriktets anmälan. Antalet kan begränsas till högst hälften. Säkerhetsavstånden till exempel i bussar blir även då ganska korta men begränsningen minskar antalet eventuellt exponerade passagerare som eventuellt exponerats. Begränsningen kan gälla endast de trafikmedel som används för samtidig transport av fler än 10 personer. Det betyder att begränsningen inte skulle påverka till exempel taxitrafiken.

Beslutet om begränsning får inte hindra rätten till lagstadgade tjänster eller hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteåligganden. Att ingripa i skolelevers resor och resor för dem som inte har bil samt att ingripa i pendeltrafiken är absolut den sista utvägen.

"Begränsningen av passagerarantalen kan införas först när lagens kriterier uppfylls och när de övriga begränsningarna används så fullt ut att begränsningen av passagerarantalet kan anses vara en nödvändig ytterligare åtgärd", konstaterar Saarimäki.

Ytterligare information:

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimakim@traficom.fi, tfn 029 539 0576. Twitter @Saarimaki