Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

I påsktrafiken skapas säkerhet tillsammans. Här kan du kontrollera checklistan för förutseende förare.

I år väntas påsktrafiken bli måttligare än normalt på grund av den rådande coronavirussituationen. Fintraffic, Trafik- och kommunikationsverket, Traficom, polisen, inrikesministeriets räddningsavdelning, Nödcentralsverket samt Trafikskyddet påminner att vi tillsammans skapar säkerheten ute på vägarna. Alla svarar för förutseende körning samt aktioner på en olycksplats.

Påsktrafiken väntas bli måttligare än normalt till följd av att många människor på grund av coronaviruspandemin firar påsken hemma. Totalt sett har trafikvolymerna på landsvägarna i Finland visat en nedgång under början av året, och denna utveckling förväntas fortsätta.

"I Finland har man rört på sig ganska ansvarsfullt under början av året. Trafikvolymerna på landsvägarna har varit 18 procent lägre i januari och 16 procent lägre i februari jämfört med volymerna under samma månader ifjol. Låt oss fortsätta på denna linje också under de följande månaderna så att coronavirussituationen kan hållas under kontroll och antalet smittade minska", säger Fintraffics trafikcentralschef Eero Sauramäki.

Det finns skäl att vara förutseende när man ger sig ut på vägarna. Det innebär att vi som förare på förhand har begrundat riskfaktorerna i körningen. För resan är det bra att utrusta bilen med tanke på våren. Detta inkluderar bil- och släpvagnsservice och efter behov byte till sommardäck. Det lönar sig också att i god tid före resan undersöka resrutten och körförhållandena. Information om trafiksituationen ges genom Fintraffics tjänst Trafiksituationen, och väderprognoser finns på Meteorologiska institutets webbplats. För en säker resa är det dessutom viktigt att föraren är utvilad och kan fokusera på körningen, hålla tillräckligt många coronasäkra pauser samt inte ha någon brådska under körningen.

Utrusta din bil för våren och kom ihåg att kontrollera släpvagnens skick

Många tänker på vårstädning och service för bilen nu när de värsta ler- och slaskperioderna ligger bakom oss och antalet ljusa timmar ökar varje dag. Förutom rengöring från saltrester omfattar serviceåtgärderna ofta rengöring av vindrutorna och vindrutetorkarna som utsätts för hårt slitage under vintern. Utöver bilen lönar det sig också att efter vintern kontrollera släpvagnens skick.

Trafikskyddet uppmuntrar bilisterna att se till att i synnerhet glasytorna är i skick och rena, eftersom den starka vårsolen kan vara till och med farligt bländande för föraren – i synnerhet om vindrutan är smutsig, har skråmor, märken av stenskott eller sprickor.

"Lyckligtvis kan man i förväg förbereda sig för bländningsolägenheter. Fett och smuts på vindrutorna bryter ljuset och förstärker på detta sätt bländningseffekten. Det lönar sig att regelbundet putsa vindrutorna och de övriga fönsterytorna också från insidan. Använd till exempel en mikrofiberduk eller en gammal präktig dagstidning för att få ett bra slutresultat utan ränder. Samtidigt är det värt att fylla på spolarvätska och kontrollera torkarbladens skick. Det är dags att byta bladen, om de lämnar ränder på vindrutan. Med tanke på den starka vårsolen är det bra att också utrusta sig med ett par solglasögon, tipsar utbildningshandledaren Erkka Savolainen från Trafikskyddet.

Våren nalkas och stugsäsongen börjar, vilket för många innebär transporter av saker även med släpvagn. Innan man ger sig ut i trafiken ska man se till att släpvagnens baklyktor och blinkljus fungerar samt kontrollera däcken och lufttrycket på en släpvagn som eventuellt har stått hela vintern. Man ska också se till att lasten är tillräckligt väl fastspänd. 

"Alla lösa föremål måste bindas fast ordentligt och last som eventuellt avger damm täckas över. Lasten ska placeras så att tyngdpunkten finns så lågt nere som möjligt. Man ska också försäkra sig om att inte största delen av lastvikten ligger på bakre delen av släpvagnen så att inte dragaxeln lyfts upp. Det är också bra att stanna med 5–10 kilometers intervall för att kontrollera att fastspänningen inte blivit lös", påminner polisinspektör Timo Ajaste från Polisstyrelsen.

Välj däck enligt före

Enligt vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni ifjol ska vinterdäck användas enligt före fram till slutet av mars. Mars är dock ingen bakre gräns för användning av vinterdäck, utan dubbdäck får också användas senare, om vädret eller föret kräver det.

"Då det gäller däckbyte lönar det sig aldrig att tänka på kalendern, utan följa upp de rådande väderleksförhållandena. Finland är ett långsträckt land, och därför vore det viktigt att också beakta de geografiska skillnaderna. Väderförhållandena kan vara till och med mycket olika vid startpunkten och destinationen samt mycket omväxlande på våren", råder Trafik- och kommunikationsverket Traficoms ledande expert Jussi Pohjonen.

Fokusera på att köra under körningen

Också under körning krävs förutseende. Fintraffics vägtrafikcentral påminner om i synnerhet vikten av att hålla tillräckligt långt säkerhetsavstånd så att trafiken löper så smidigt som möjligt.

"Säkerhetsavstånd är en sak som är på allas läppar nu i dessa coronavirustider. Förutom då det gäller människor lönar det sig att beakta detta också i trafiken, eftersom det avstånd vi håller till fordonet framför oss ofta inte är tillräckligt långt. Här är tumregeln att man i landsvägshastigheter och i goda väderförhållanden ska hålla ett avstånd som i meter är det samma som hastighetsbegränsningen, dvs. 80 meter i hastigheten 80 km/h. Tillräckligt långa säkerhetsavstånd ger oss tid och utrymme att reagera i överraskande situationer. Samtidigt blir också själva körningen jämnare och mer ekonomisk", betonar Fintraffics trafikcentralschef Eero Sauramäki.

Gå igenom aktionerna på en olycksplats dina aktioner kan rädda människoliv

Alla vägtrafikanter är skyldiga att i en olyckssituation hjälpa andra och larma hjälp. Det är bra att då och då gå igenom aktionerna i en olyckssituation, så att vi kan handla på rätt sätt i en verklig situation.

"Om du lägger märke till en trafikolycka ska du stanna på ett säkert ställe och slå på fordonets varningsblinker. Ta dig längs vägkanten fram till olycksplatsen och försök förhindra ytterligare skador genom att slå av strömmen i olycksfordonet samt varna den övriga trafiken. Kom också ihåg din egen säkerhet. I mörker ska du göra dig synlig till exempel genom att klä på dig en reflexväst. Placera alltid varningstriangeln tillräckligt långt bort från olycksplatsen och larma hjälp samt hjälp skadade enligt din egen kapacitet. Om professionell hjälp redan har anlänt till olycksplatsen ska du fokusera på en säker omkörning av olycksplatsen, sänk hastigheten tillräckligt och ta inga bilder av olycksplatsen", säger specialsakkunnig Alpo Nikula från inrikesministeriets räddningsavdelning.

Från Nödcentralsverket påminner man också om användningen av applikationen 112 Suomi för nödnumret.

"Det lönar sig för bilisten att i sin telefon ladda ner mobilapplikationen 112 Suomi med tanke på eventuella problemsituationer. I nödsituationer rekommenderar vi att du ringer genom applikationen 112, eftersom din exakta position då förmedlas till nödcentralen i realtid, och på detta sätt kan hjälp snabbare nå fram till platsen. Genom applikationen kan du dessutom ringa upp linjen Väganvändaren som då med hjälp av dina positionsuppgifter snabbt kan förmedla information om behov av vägunderhåll till rätt ställe. Genom applikationen får du också meddelanden om störningar i trafiken inom ditt område", påminner planeringschef Juha Viitaluoma från Nödcentralsverket.