Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I Världsradiokonferensen är det viktigt att säkerställa tillräckliga frekvenser för Finland

Världsradiokonferensen WRC-23 börjar i Dubai den 20 november 2023. I konferensen fattar man beslut om framtida användning av radiofrekvenser. Syftet är att effektivera användningen av radiofrekvenser och möjliggöra nya teknologier och nya tjänster. I konferensen deltar Finland i beslutsfattandet och bidrar globalt till framtidens kommunikationstjänster för att säkerställa konkurrenskraften och internationell tillgänglighet.

Världsradiokonferensen (WRC, World Radiocommunication Conference) fattar beslut om den framtida användningen av radiofrekvenser. I WRC uppdaterar man det internationella radioreglementet som i egenskap av ett internationellt avtal reglerar användningen av radiofrekvenser globalt. Syftet är att möjliggöra införandet av nya teknologier och tjänster för trådlösa system på land, till sjöss, i luften och i rymden. 

För Finland är det viktigt att garantera tillräckliga frekvenser för mobilnät

Mängden data som överförs i mobilnät har ökat explosionsartat under de senaste decennierna. I Finland är vi världens mest aktiva användare av trådlös dataöverföring. I Finland bygger man flitigt 5G-nät som redan täcker nästan 90 procent av hushållen i Finland. Vi är i täten för utvecklingen även för 6G-teknologin.

I WRC-processen utvärderas framtida behov av frekvenser. I Finland behövs fler frekvenser för mobilnät speciellt när 6G-näten lanseras vid början av 2030-talet. 

”Finland anser att det är viktigt att man i konferensen fattar ambitiösa beslut om användningen av frekvenser i framtiden som speciellt möjliggör framtiden för den trådlösa kommunikationens konkurrenskraft när digitala tjänster byggs upp under nästa årtionde”, konstaterar överdirektör Sabina Lindström vid kommunikationsministeriet.

"De åsikter som Finland driver i frågor som gäller frekvenser för mobilkommunikation hjälper att skapa och utveckla kommunikationsnät. Vi vill säkerställa att vi är det ledande landet inom mobilteknologin även i framtiden", konstaterar Transport- och kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa

Agendan omfattar viktiga frågor för Finland 

I år står på konferensens agenda bland annat följande frågor:

  • anvisning av tilläggsfrekvenser för mobilkommunikation speciellt på 6 GHz-bandet
  • användning av UHF-bandet i framtiden
  • användning av VHF-bandet inom luftfart också via satelliter
  • användning av frekvensbandet 12.75–13.25 GHz för dataöverföring från satelliter till exempel till fartyg och flygplan
  • modernisering av det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss
  • frågor som hänför sig till sensorer för rymdväder i denna och i följande konferens
  • beredning av agendan WRC27, inbegripet 6G-frekvensfrågor

Finlands intressen främjas genom samarbete

Överdirektör Sabina Lindström från kommunikationsministeriet leder Finlands delegation i konferensen. Till expertdelegationen hör förutom Transport- och kommunikationsverket Traficoms representanter även representanter från Nokia, Telia, Iceye, Digita, Rundradion, Finlands radioamatörförbund och Försvarsmakten.

Världsradiokonferensen arrangeras med 3–4 års mellanrum. I år arrangeras konferensen i Dubai i Förenade arabemiraten 20.11–15.12.2023. Det förväntas att nästan 4 000 delegationsmedlemmar från ITUs 196 medlemsländer deltar i evenemanget. Dessutom följer nästan 300 representanter för internationella organisationer, tillverkare, nätoperatörer samt industri från olika länder mötets beslut. Evenemanget arrangeras av Internationella teleunionen (ITU, International Telecommunication Union). 

Kommunikationsministeriet aktuellt (på finska) (Extern länk)

Ytterligare information

Mirka Meres-Wuori, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 061, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Pasi Toivonen, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 0295 390 463, fornamn.efternamn(at)traficom.fi, @UMTS900

World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23)  (Extern länk)