Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

EU:s sanktioner mot Ryssland begränsar flygutbildnings- och kontrollflygningsverksamhet enligt certifikatskraven för ryska medborgare när en person inte är i anställningsförhållande hos en flygoperatör som inte omfattas av restriktiva åtgärder. Förlängning och förnyande av behörigheters giltighetstid för kontrollflygning i Finland tillåts emellertid under vissa förutsättningar även i andra situationer.

Förlängning och förnyande av giltighetstiden för behörigheter för klass, typ eller instrumentflygning vid kontrollflygning i Finland tillåts för ryska medborgare under följande förutsättningar:

  • Personen har ett finländskt certifikat för PART-FCL förvärvsflygare (CPL) eller trafikflygare (ATPL).
  • Personen bor i Finland.
  • Personen har en aktuell jobbansökan hos en flygoperatör som inte berörs av de restriktiva åtgärderna mot Ryssland. Flygoperatören kan vara en operatör inom eller utanför EU. Skriftlig dokumentation ska presenteras för Transport- och kommunikationsverket Traficom om den aktuella jobbansökan, till exempel ett e-postmeddelande från flygoperatören.
  • Behörigheten för klassen, typen eller instrumentflygningen i fråga är en förutsättning för att upprätthålla ansökningsprocessen eller få anställning.
  • Om förlängning eller förnyande av behörighetens giltighetstid förutsätter fortbildning eller förnyande av utgångna teoriprov är sådana tillåtna.

Uppfyllande av förutsättningarna bedöms alltid från fall till fall. Före utbildningen eller genomförande av flygningar ska utbildaren och/eller kontrollanten säkerställa ärendet genom att kontakta Traficom på e-postadressen lentokoe@traficom.fi.

Övrigt att beakta

Utbildnings-, teori- och flygprov samt kontrollflygningar är tillåtna för elever som sponsras av en flygoperatör som inte omfattas av restriktiva åtgärder eller som är elev på en MPL-kurs (kurs för flerpilotscertifikat) som ordnas av en flygoperatör som inte omfattas av restriktiva åtgärder.

Fällning av fallskärmshoppare, brandflyg och flygbogsering i en flygklubbs namn är tillåtna. Även verksamhet som flyginstruktör både i flygskola (ATO) och flygklubb (DTO) är tillåten. Sanktionernas konsekvenser för privatflygning behandlas närmare i meddelandet ”Ändringar i tolkningen av luftfartsbegränsningar som gäller ryska medborgare och dubbelmedborgare” som publicerades den 19 mars. 

Utrikesministeriet är den nationella behöriga myndighet som avses i EU:s förordningar om restriktiva åtgärder. För verkställande av restriktiva åtgärder inom sina förvaltningsområden svarar bland annat olika ministerier, Utsökningsverket, Tullen, Centralkriminalpolisen, Finansinspektionen, Gränsbevakningsväsendet och Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ytterligare information