Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Informationen om statsunderstöd för tidningsutdelning som finns på Traficoms webbplats har uppdaterats.

Uppgifterna om morgondistributionens täckning som lämnades in till Transport- och kommunikationsverket Traficom i samband med beredningen av statsunderstödet innehöll fel för Lappland och Norra Österbotten. De upptäckta felen hade inverkan på storleken av de understödsberättigande områdena på dessa områden och på de områdesvisa högsta beloppen som kan sökas för hela landet.

Uppgifterna har nu korrigerats och ansökningstiden har förlängts fram till den 2 augusti 2024. Man kan ansöka om understöd på basis av det uppdaterade materialet med en korrigerad ansökningsblankett.

Mer information om statsunderstöd för tidningsutdelning finns på Traficoms webbplats :