Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

EU-kommissionen rekommenderar att EU-länderna avbryter flygtrafiken från länder i södra Afrika där man upptäckt coronavirusvarianten omikron. Finland har inga luftfartsavtal med dessa länder och till Finland anländer inga direkta flyg från riskområdena i södra Afrika. Transport- och kommunikationsverket Traficom vill betona att det inte beviljas några tillstånd för sådana flyg i detta skede.

Det finns ingen lufttrafik från länderna i södra Afrika till Finland, vilket betyder att det inte finns något behov att avbryta flyg i enlighet med kommissionens rekommendation.

"Vi vill dock betona att det inte finns skäl att bevilja tillstånd för sådana flyg i detta skede. Ämbetsverket har begärt att Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, som levererar informationstjänsten för luftfarten, publicerar en underrättelse för luftfarten om saken (NOTAM, Notice to Airmen). Vi följer situationen", berättar överdirektör Jarkko Saarimäki.

Traficom kan dock i enlighet med kommissionens rekommendation bevilja undantagstillstånd för enstaka ambulansflyg, fraktflyg, överföringsflygningar, humanitära flygningar och repatrieringsflyg.

De finländska hälsovårdsmyndigheterna uppmanar att undvika allt resande till Sydafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swaziland), Malawi och Moçambique på grund av den nya coronavarianten.

Lisätietoja

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, tfn 040 836 0397, Twitter @Saarimaki