Inledandet av lufttrafiken vid fem regionflygplatser senareläggs på grund av coronaläget

Tidpunkten för inledandet av lufttrafiken vid fem regionflygplatser har senarelagts så att trafiken inleds tidigast den 10 maj 2021 på grund av coronaläget.

Transport- och kommunikationsverket Traficom konkurrensutsatte lufttrafik vid fem landskapscentrum. Upphandlingsbeslutet fattades den 26 mars 2021. 

När konkurrensutsättningen inleddes i januari 2021 var bedömningen att trafiken skulle kunna inledas tidigast den 19 april 2021. Med beaktande av det rådande coronaläget som eventuellt införs har man senarelagt tidpunkten så att trafiken inleds tidigast den 10 maj 2021. Beslutet om senareläggningen fattades i samarbete med operatörerna som vann anbudsförfarandet och representanterna för landskapen.

”Det var nödvändigt att fatta beslutet att senarelägga startdatumet i det här skedet för att alla parter ska hinna beakta senareläggningen i sin egen verksamhet och för att den olägenhet som senareläggningen medför ska vara så liten som möjligt”, säger direktör Pipsa Eklund.

Avgöranden har träffats angående konkurrensutsättningen av lufttrafiken vid fem regionflygplatser (26.3.2021)

Ytterligare information

Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund(at)traficom.fi, tfn 029 534 5396