Konkurrensutsättningen av flygtrafiken vid fem regionflygplatser inleds

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ett anbudsförfarande för att skaffa reguljärflygtrafik till fem regioncentrum. Syftet med konkurrensutsättningen är att trygga de nödvändiga förbindelserna.

De rutter som omfattas av konkurrensutsättningen och som kan beviljas stöd är rutterna mellan Helsingfors och flygplatserna i Joensuu, Jyväskylä, Karleby-Jakobstad, Kemi-Torneå samt Kajana. Enligt konkurrensutsättningen ämnar Traficom skaffa flygtrafik för perioden som börjar tidigast 19 april 2021 och slutar 31 december 2021 för dessa rutter. De rutter som upphandlas har fastställts av arbetsgruppen som utrett regionernas flygtrafik.

”Vårt syfte är att trygga de nödvändiga förbindelserna mellan Helsingfors och regionflygplatserna i nuläget. Samtidigt vill vi främja återställandet av en marknadsdriven trafik och säkerställa utbudet av flygtrafiktjänster samt bidra till samhällets återhämtande”, berättar direktör Pipsa Eklund.

”Enligt prognoserna om flygtrafikens återhämtning kommer det ännu att ta tid att återvända till tiden före coronasituationen så stöd till flygtrafiken i det rådande läget bidrar även till att stöda förbindelserna till regionerna i framtiden”, konstaterar överdirektör Jarkko Saarimäki.

Konkurrensutsättningen baserar sig på riksdagens tilläggsanslag för anskaffning av flygtrafik

Konkurrensutsättningen grundar sig på ett tilläggsanslag på 11,5 miljoner euro som riksdagen godkände i november för att täcka kostnaderna för den allmänna trafikplikten. Den trafikplikt Traficom fastställt ställer upp miniminivån för de flygbolag som deltar i konkurrensutsättningen. Alla EU-lufttrafikföretag som uppfyller minimikriterierna för allmän trafikplikt kan lämna anbud.

Konkurrensutsättningen baserar sig på trafikeringsmängder, passagerarkapacitet samt andra förutsättningar för rutten, såsom förmågan att transportera specialresgods. Minimiantalet förbindelser är två flyg tur-retur vardagar. Planens platsantal är för Joensuu och den s.k. triangelrutten Kemi-Karleby minst 50 personer, på de övriga rutterna minst 29 personer. 

Som en del av konkurrensutsättningen har Traficom fastställt takpriser för flygbiljetterna samt vissa saker som är kopplade till resekedjans smidighet som flygtrafikoperatören ansvarar för. En enkelbiljett kan kosta högst 200 euro, en tur-returbiljett kan kosta högst 300 euro. Detta säkerställer att prissättningen är rimlig och flygförbindelserna konkurrenskraftiga. 

Traficom har fört en nära dialog med regionernas representanter om regionernas behov och önskemål. Det var t.ex. regionernas representanter som föreslog att rutten Kemi-Karleby trafikeras som en s.k. triangelrutt.

Dessutom har Traficom även utrett hur skyldigheterna i den allmänna trafikplikten uppfylls för de rutter som nu konkurrensutsätts.

Upphandlingsannonsen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning samt på Traficoms webbplats. (Extern länk) Materialet för anbudsförfarandet samt uppgifterna om den allmänna trafikpliktens skyldigheter finns på Traficoms webbplats. Det går att delta i konkurrensutsättningen fram till den 16 Mars 2021.

Dessutom konkurrensutsätter Traficom separat flygtrafiken till Nyslott. Den allmänna trafikplikten till Nyslott gäller i fyra år. Dokumenten om Nyslott för anbudsförfarandet publiceras på samma webbplats som de andra dokumenten.

Upphandlingsannonsen/-annonserna kommer att publiceras på engelska så snart som möjligt på Traficoms webbplats. För närvarande är anbudsdokument endast på finska. 

Ytterligare information

Pipsa Eklund, direktör, Transport- och kommunikationsverket Traficom, pipsa.eklund(at)traficom.fi, tfn 029 534 5396