Konkurrensutsättningen av flygtrafiken vid fem regionflygplatser inleds inom en månad

Transport- och kommunikationsverket Traficom kommer att inleda ett anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg med statligt stöd mellan fem flygplatser i landskapen och Helsingfors-Vanda flygplats.

”Vi har lämnat in meddelande om anbudsförfrågan till Europeiska kommissionen och anbudsförfarandet inleds då kommissionen publicerar anbudsförfrågan i EU:s officiella tidning. Publiceringen sker inom ungefär 2–4 veckor. Genast efter detta publicerar vi den allmänna trafikplikten och materialet gällande anbudsförfrågan också på Traficoms webbsidor och informerar om inledningen av anbudstiden”, berättar direktör Pipsa Eklund.

Flygtrafik upphandlas mellan Helsingfors och flygplatserna i Joensuu, Jyväskylä och Kajana samt som en triangelrutt mellan Helsingfors och flygplatserna i Karleby-Jakobstad och Kemi-Torneå för perioden 31.10.2022–30.7.2023.

Konkurrensutsättningen baserar sig på ett anslag som riksdagen beviljade för anskaffning av flygtrafik

Den 11 mars 2022 godkände riksdagen i årets första tilläggsbudget ett anslag på 17 miljoner euro som kan användas för att täcka kostnaderna för den allmänna trafikplikten för flygtrafik. Traficom ålägger en allmän trafikplikt för rutterna.

Det handlar om ett tidsbegränsat stöd som riksdagen beviljade på grund av flygtrafikens långsamma återhämtning. Det baserar sig på en tidigare temporär lösning från 2020 genom vilken man tillsammans med städerna strävar efter att återuppbygga den marknadsmässiga flygtrafiken till fem flygplatser mot nivån före coronapandemin.

Den nuvarande flygtrafiken som staten upphandlar till dessa fem flygplatser upphör den 14 augusti 2022. I de understödda flygförbindelserna uppstår det ett uppehåll på minst 2 månader på grund av upphandlingsprocessens längd om man inte under denna tid får till någon service på marknadsvillkor på förbindelsesträckorna.

”Det är säkert viktigast för alla att flygen kan inledas den 31 oktober 2022 och att onödiga fördröjningar inte uppstår. Genom att stöda flygtrafiken säkerställer vi de nödvändiga förbindelserna mellan Helsingfors och regionflygplatserna och främjar inledningen av marknadsmässig trafik på områdena senast i augusti 2023”, säger Eklund.

Ytterligare information

Pipsa Eklund, direktör, pipsa.eklund@traficom.fi, tfn 029 534 5396

Kommunikationsministeriets pressmeddelande 2.3.2022: Kollektivtrafiken och flygtrafiken till landskapen får stöd ur tilläggsbudgeten  (Extern länk)