Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Konkurrensutsättningen av lufttrafiken vid fem regionflygplatser har inletts

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ett anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg med statligt stöd mellan fem flygplatser i landskapen och Helsingfors-Vanda flygplats för perioden 31.10.2022–30.7.2023.

Lufttrafik upphandlas mellan Helsingfors och flygplatserna i Joensuu, Jyväskylä och Kajana samt som en triangelrutt mellan Helsingfors och flygplatserna i Karleby-Jakobstad och Kemi-Torneå. 

"Genom att stöda lufttrafiken säkerställer vi de nödvändiga förbindelserna mellan Helsingfors och regionflygplatserna. Vi har samarbetat intensivt med regionerna så att tidtabellerna skulle tillgodose deras behov så bra som möjligt. Turtätheten som nu konkurrensutsätts är något glesare än för tillfället. Det beror på att priset på bränsle har stigit mycket och dessutom har vi beaktat resenärernas önskemål bland annat för anslutningar", berättar direktör Pipsa Eklund.  

Konkurrensutsättningen baserar sig på ett anslag som riksdagen beviljade för anskaffning av lufttrafik

Den 11 mars 2022 godkände riksdagen i årets första tilläggsbudget ett anslag på 17 miljoner euro som kan användas för att täcka kostnaderna för den allmänna trafikplikten inom luftfarten. Traficom har ålagt en allmän trafikplikt för rutterna.

Det handlar om ett tidsbegränsat stöd som riksdagen beviljade på grund av lufttrafikens långsamma återhämtning. Det baserar sig på en tidigare temporär lösning från 2020 genom vilken man tillsammans med städerna strävar efter att återuppbygga den marknadsmässiga lufttrafiken till fem flygplatser mot nivån före coronapandemin.

Den nuvarande lufttrafiken till flygplatserna i fråga upphör den 14 augusti 2022. I de understödda flygförbindelserna uppstår det ett uppehåll på minst 2 månader på grund av upphandlingsprocessens längd om man inte under denna tid får till någon service på marknadsvillkor på förbindelsesträckorna.

Upphandlingsanmälan har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning samt på Traficoms webbsidor. Materialet som hänför sig till anbudsförfarandet samt uppgifter om den allmänna trafikplikten finns på finska och engelska på Traficoms webbplats (Extern länk). Alla EU-baserade flygbolag som uppfyller minimikraven som ställs vid konkurrensutsättningen har möjlighet att lämna in ett anbud senast 29.8.2022 kl. 13:00 (EET).

Ytterligare information

Pipsa Eklund, direktör, Transport- och kommunikationsverket Traficom, pipsa.eklund@traficom.fi, tfn 029 534 5396.

Upphandlingar av flygtrafiken (Extern länk) (på finska och engelska)