Kontonumret för dagsavgift för traktor ändras den 1 december 2020

Kontonumret för dagsavgift för traktor ändras den 1 december 2020, och från och med detta datum ska alla som betalar dagsavgift för traktor använda det nya kontonumret. Andelsbankens konto kan inte längre användas.

NYA KONTONUMMER FÖR DAGSAVGIFT FÖR TRAKTOR FR.O.M. 1.12.2020:

Danske Bank A/S Finland filial
FI27 8129 9710 0118 26 DABAFIHH

Nordea Bank Abp
FI2118043000015313 NDEAFIHH

Ytterligare information:

tfn 029 534 5125 (vardagar kl. 8-18)