Kopparnätets abonnemang avvecklas i rekordtakt i Finland - Traficom övervakar kundernas och de konkurrerande teleföretagens rättigheter

Under de senaste åren har teleföretagen i Finland i raskt takt avvecklat telenät som består av kopparledningar. Kunderna erbjuds i stället mobilabonnemang eller andra abonnemang i det fasta nätet. Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar rättigheterna för användare och de teleföretag som hyrt utrymme av andra teleföretag.

Kopparnät eller delar av kopparnät avvecklas nu överallt i Finland i städer, i tätorter och på landsbygder. Avvecklingen av kopparnät har pågått i Finland redan över 10 år. Vid årsskiftet fanns det kvar 281 000 bredbandsabonnemang och 225 000 telefonabonnemang, av vilka dock en del är VoIP-abonnemang som fungerar i fibernätet. Teleföretagen avvecklar kopparnät på grund av deras gamla teknologi och dyra underhåll. Näten avvecklas också på grund av elnätsarbeten eller vägarbeten. Under ett knappt halvår har Traficom fått anmälningar från teleföretag om avveckling av nät som gäller över 15 000 abonnemang. 

I allmänhet byggs det inte något nytt nät i kopparnätsområdet utan kunderna erbjuds oftast ett mobilabonnemang i stället för det telefon- eller bredbandsabonnemang som ska avvecklas. Snabba fibernät byggs ut på de områden där det anses vara ekonomiskt lönsamt. Speciellt de lokala teleföretagen och andelslagen bygger ut fibernät i stället för kopparnät. 

Traficom sörjer för användarnas rättigheter 

"Vi kan i sista hand ålägga teleföretag med betydande marknadsinflytande (SMP-operatörer) skyldigheter för att säkerställa att kunderna har tillgång till alternativa abonnemang med motsvarande kvalitet" *), säger ledande sakkunnig Martin Andersson. Skyldigheter skulle åläggas när det är nödvändigt för att trygga konkurrensen och tillgodose slutanvändarnas intressen. En skyldighet för en SMP-operatör kan vara att förhindra avveckling av kopparnät till dess att motsvarande tjänst finns tillgänglig eller till dess att teleföretagens SMP-ställning upphävs. Ett alternativt bredbandsabonnemang är i allmänhet ett 4G-abonnemang som redan existerar i området. 5G-abonnemang som alternativa produkter är fortfarande sällsynta. Även fibernät byggs ut i viss mån i stället för det nät som avvecklas.

"Vi är lite oroade över om 4G-nätets hastighet i alla situationer är av tillräckligt motsvarande kvalitet som till exempel de snabbaste bredbandsabonnemangen i kopparnätet (VDSL), vars hastighet i allmänhet är 30-50 Mbit/s. Vi upplever att det också är problematiskt att abonnentförbindelser avvecklas utan att det finns en motsvarande grossistprodukt, speciellt om teleföretaget, som hyr ut förbindelsen, är verksamt utan eget nät", fortsätter Andersson. Traficom påminner teleföretagen om att de har förbundit sig till att utveckla bredbandstjänster så att alla hushåll har tillgång till ett bredbandsabonnemang som möjliggör en tillräcklig nedladdnings- och uppladdningshastighet. **) 

Kontakta vid behov din teleoperatör

Om kunden misstänker att abonnemanget som erbjuds i stället för det gamla abonnemanget inte motsvarar det nuvarande abonnemanget i fråga om kvalitet ska kunden kontakta det teleföretag som erbjuder abonnemanget. 

Ytterligare information

Martin Andersson, ledande sakkunnig, tfn 0295 390 518, martin.andersson@traficom.fi

Jarmo Riikonen, jurist, tfn 0295 390 553, jarmo.riikonen@traficom.fi


*) Minimikraven för alternativa bredbandsabonnemang:
1) för ett ADSL-abonnemang är minimihastigheten för ett alternativt abonnemang 4 Mbit/s för inkommande trafik och 1 megabit per sekund för utgående trafik 
2) för ett ADSL+-abonnemang är minimihastigheten för ett alternativt abonnemang 10 Mbit/s för inkommande trafik och 1 Mbit/s för utgående trafik
3) för ett VDSL-abonnemang är minimihastigheten för ett alternativt abonnemang 30 Mbit/s för inkommande trafik och 1 Mbit/s för utgående trafik.
**) Investering i framtidens bredbandsförbindelser (Extern länk)