Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Korrigeringar i tillåtande geografiska UAS-zoner (OPS M1-29 bilaga 3)

Det har upptäckts några fel i bilaga 3 till luftfartsföreskriften OPS M1-29 om geografiska UAS-zoner, som utfärdats den 23.6.2021. Felen gäller zonernas koordinater och beteckningar. Dessutom saknades anvisningarna om verksamhet utanför ATS-organets öppettider från vissa zoner. Dessa fel har nu korrigerats och behövliga texter tillagts, och bilaga 3 publiceras på nytt i korrigerad form.

Ytterligare information:

Leila Iikkanen, jurist, leila.iikkanen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6039
Mika Saalasti, överinspektör, mika.saalasti(at)traficom.fi