Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har under innevarande år fått ett allt större antal anmälningar om GPS-störningar från luftfartyg från utanför Finland och även från Finland. Störningar har inte haft några konsekvenser för ett säkert genomförande av flygningar därför att speciellt moderna trafikflygplan har flera alternativa navigationssystem.

Ämbetsverket har under 2024 fått sammanlagt cirka 1200 anmälningar om GPS-störningar inom luftfarten. Förra året var antalet anmälningar 239 inom Finlands område. År 2024 har cirka 2100 anmälningar rapporterats från utanför Finland.  En hel del anmälningar om störningar har kommit från Svarta havets, Kaliningrads och Finska vikens område.

 

ÅrFinland Anmälningar från utanför Finland rapporterade av finska operatörer
201806
20198137
20202734
2021871
2022651331
20232397370
2024 (t.o.m. 30.4)cirka 1200cirka 2100

Inom konfliktområden eller i närheten av dem används störande i allmänhet för att skydda ens egen infrastruktur eller viktiga objekt och då är det möjligt att inverkan av störningen kan sprida sig till ett mer omfattande område. GPS-störningar från Ryssland är ett tecken på de konsekvenser som Rysslands angreppskrig mot Ukraina medför.

GPS-störningar som rapporterats inom luftfarten är svåra att observera från marken. GPS-störningarna kan vara tillfälliga och lokala och därför är det svårt att verifiera störningarna i efterhand. Traficom följer i synnerhet rapporteringen från luftfartyg, samlar in mer information och samarbetar också med de baltiska länderna, Sverige och Norge vid radiostörningar.

Traficom har fått bara fem GPS-störningar på markytan år 2024. På markytan är GPS-störningar i allmänhet mycket tillfälliga och lokala. 

Traficom observerar tidvis jammers med låg effekt som i allmänhet används i bilar. De försöker försvinna till exempel positionen av ens eget fordon, egen färdskrivare eller egen telefon. Jammers är olagliga radiosändare. Traficom samarbetar med polisen för att avlägsna dem.

Tidigare nyheter om ämnet:  

Nyhet 3.5.2024: Man har förberett sig för GPS-störningar inom luftfarten: Det är tryggt att flyga till Finland och i Finland

Nyhet 9.6.2023: Lägesbild av störningar i satellitnavigeringen i Finland  

YTTERLIGARE INFORMATION

Traficoms medietjänsten tfn 029 534 5648