Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Långa lastbilar blir vanligare i trafiken

De ändringar i lagstiftningen som träder i kraft nästa måndag, den 21 januari 2019, tillåter längre lastbilar än i dagsläget, så kallade HCT-fordon, i den allmänna trafiken. Hittills har HCT-fordon trafikerat med undantagstillstånd, men framöver kör de längre lastbilarna i den vanliga trafiken. I trafiken känns långtradarna igen på skylten.

I dagsläget är den högsta tillåtna längden för en kombination av lastbil och påhängsvagn 16,5 meter; för en kombination av bil och egentlig släpvagn samt för modulkombinationer 25,25 meter. I fortsättningen får kombinationer med påhängsvagn vara omkring 22,5 meter långa, kombinationer med bil och egentlig släpvagn ca 31 meter långa och kombinationer med tre axlar upp till 34,5 meter långa. Längden ökar som mest med 9 meter. Av dessa längre kombinationer används ofta benämningen HCT-fordon eller högkapacitetsfordon. HCT kommer från den engelska benämningen High Capacity Transport.

”I de nya, över 30 meter långa kombinationerna är nyttolasten i genomsnitt en tredjedel större, vilket gör att man behöver en fjärdedel färre långtradare för långväga frakter” säger ledande sakkunnig Otto Lahti.

Ett HCT-fordon känns igen på skylten – omkörning kräver längre tid

För vanliga bilister märks ändringen på landsvägarna i form av färre långtradare med ökade längder när det gäller de vanligaste transportkombinationerna. Alla över 25,25 meter långa kombinationer markeras med en tydligt urskiljbar skylt på ca 100x50 cm, och reflekterande konturmarkeringar som löper längs hela kombinationen. Den högsta tillåtna kombinationsmassan förblir 76 ton.

”Traditionella timmerbilar och kassettkombinationer med gruslast kommer inte att förändras eftersom den högsta tillåtna massan på 76 ton är det som ryms inom de nuvarande dimensionerna”, påminner Lahti.

HCT-rekkojen ohittaminen

Att köra om en kombination som är sex meter lång med en hastighetsskillnad på 20 km/h kräver jämnt en sekund längre, vilket gör att sträckan som körs i filen för mötande trafik blir 30 meter längre. Kör man om ett fordon på 34,5 meter måste man köra omkring 50 meter längre i filen för mötande trafik jämfört med omkörning av ett vanligt, 25 meter långt fordon.

Att köra om en kombination som är betydligt längre tar lite mer tid och plats i snäva svängar. Särskilt under vintern, när vissa filmarkeringar är snötäckta, måste bilister ge tillräckligt spelrum åt en stor kombination intill som gör en snäv sväng.

”Ur bilistens perspektiv är omkörning av ett HCT-fordon som att på samma gång köra om en vanlig, 25 meter lång lastbil och en personbil som kör bakom det. Långa lastbilar har redan länge trafikerat med undantagstillstånd, och exempelvis har 15 miljoner kilometer under de senaste tre åren avlagts med över 30 meter långa fordon. Tusentals omkörningar har gjorts utan avsevärda problem”, betonar Lahti.

Säkerhetsnivån för de nya, längre kombinationerna är hög tack vare de strikta kraven på säkerhetsutrustning.

Omfattande samarbete mellan myndigheter, näringsliv och forskare

Försöken med HCT-fordon och forskningen på området har i Finland bedrivits i mycket nära samarbete mellan myndigheter, näringslivet och forskare. Verksamheten har framgångsrikt fört samman chaufförers praktiska erfarenheter med vetenskaplig forskning.

”Min gissning är att det inte kommer att ta många veckor innan de första hundra fordonen på över 30 meter har satts i trafik”, säger Lahti.

Mer information:
Traficoms föreskrift om tekniska krav på fordonskombinationer (Extern länk)
ledande sakkunnig Otto Lahti, tfn 029 5345 259, otto.lahti(at)trafi.fi, Twitter @otto_lahti

Bakgrund
I Finland har HCT-fordon i drygt fem år trafikerat med undantagstillstånd från Trafi. Under den här perioden har 40 stycken över 30 meter långa kombinationer kört 16 miljoner kilometer i trafiken utan betydande problem. Sex kombinationer med påhängsvagn, vilka är betydligt längre än nuvarande kombinationer, har under perioden kört ca 3,5 miljoner kilometer.

Parallellt med uppföljningen av de praktiska försöken har man hela tiden under ledning eller på beställning av Trafi och Trafikverket gjort omfattande undersökningar kring trafiksäkerheten och övriga konsekvenser av de längre kombinationerna. I ett projekt vid Aalto-universitetet följde man med landsvägsomkörning av de flera hundra längre kombinationerna och 25 meter långa kombinationer som trafikerade samma rutter. I en omfattande forskningshelhet som utfördes vid Uleåborgs universitet avseende kördynamik utreddes långa kombinationers köregenskaper vid landsvägshastigheter och vid sommar- och vinterväglag genom uppmätning i trafiken och upprepning av extrema situationer på testbana.