Majoriteten av båtarna i registret är motorbåtar, antalet segelbåtar som registreras för första gången ökar

År 2019 registrerades sammanlagt 3 998 farkoster för första gången. Jämfört med året innan ökade antalet första registreringar med fyra procent. Största delen av dessa registreringar gällde motorbåtar. I registreringen av nya segelbåtar skedde en stor relativ förändring när antalet första registreringar ökade dubbelt så mycket jämfört med året innan. I slutet av 2019 hade sammanlagt 219 008 båtar införts i registret och 89 procent av dessa var motorbåtar.

Majoriteten av de båtar som registrerades för första gången 2019 var motorbåtar. Vattenskoterns popularitet höll i sig: 1 086 vattenskotrar registrerades för första gången, vilket jämfört med året innan motsvarar en ökning på åtta procent. Första registreringen av andra typer av farkoster var märkbart lägre.

”Registreringsplikten gäller farkoster med en skrovlängd på minst 5,5 meter eller med en motoreffekt på minst 15 kilowatt dvs. cirka 20,4 hästkrafter”, berättar specialsakkunnig Reetta Laine.

Antalet första registreringar 2019 och 2018

 

   20192018förändring %
Totalt  3 9983 8444,0
Motorbåt  2 7732 7152,1
Segelbåt  2512108,3
Luftfylld / RIB  685230,8
Hydrokopter  5366,7
Vattenskoter  1 0861 0058,1
Motorseglare  13-66,7
Svävare  21100
Annan  3853-28,3

Antalet första registreringar ökade med fyra procent 2019 jämfört med året innan. De flesta nya båtar är motorbåtar.

”Ökningen av antalet första registreringar var procentuellt sett störst i fråga om segelbåtar, även om antalet fortsättningsvis är rätt lågt med 25 nya båtar”, berättar specialsakkunnig Mika Idman.

Vattenskotern är fortfarande populär och andelen vattenskotrar av antalet första registreringar är redan uppe i 25 procent.

Vattenskoterns popularitet syns även i jämförelsen av olika märken. Det vanligaste märket i alla första registreringar år 2019 är vattenskotermärket Sea-Doo. Övriga populära märken tillhör huvudsakligen tillverkare av snabba motorbåtar.

Motorbåtar är de klart vanligaste farkosterna

Motorbåtar är de mest populära farkosterna för att ta sig fram på vattnet. Av alla nya båtar är omkring 70 procent motorbåtar. I slutet av 2019 hade sammanlagt 219 008 båtar införts i registret och 89 procent av dessa var motorbåtar. Det säljs mycket få nya segelbåtar, men trots det är segelbåten den näst vanligaste båttypen i registret.

Antalet farkoster i registret 31.12.2019 och 31.12.2018

Typ av farkost20192018
01 Motorbåt194 852192 125
02 Segelbåt14 29314 199
03 Övriga9 8637 303
Totalt219 008213 627

Flest nya båtar registrerades i Nyland, näst flest i Egentliga Finland

Av landskapen registrerades flest nya båtar i Nyland och Egentliga Finland år 2019. Många första registreringar av båtar sker också i närheten av stora insjövattendrag, vilket syns i siffrorna för Birkaland och Södra Savolax. Första registreringarna är koncentrerade till kustområdena och stora städer.

Temat på Vene 20 Båt-mässan är den nya sjötrafiklagen och farleds- och sjökortsreformen

Transport- och kommunikationsverket Traficoms sakkunniga kastar ankar på Vene 20 Båt-mässan i Helsingfors mässcentrum den 7 till 16 februari 2020. Välkommen till avdelning 7a140 för att höra om den nya sjötrafiklagen som träder i kraft i sommar och farleds- och sjökortsreformen N2000 som främjar sjöfartens säkerhet och effektivitet, utan att glömma flytvästarna. På Vene 20 Båt-mässan finns sakkunniga om den nya sjötrafiklagen, sjökort, registrering och båtsäkerhet.

Ytterligare information:

Reetta Laine, specialsakkunnig, reetta.laine(at)traficom.fi, tfn 0295 345 434
Mika Idman, specialsakkunnig, mika.idman(at)traficom.fi, tfn 0295 345 222 (statistik)