Meddelande för taxitrafik, persontrafik och internationell linjebaserad trafik: Begränsningarna i gränsöverskridande buss- och taxitra-fik fortsätter

Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätts i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 13 maj 2020. Alla inkommande personer till Finland skall anvisas för att stanna i motsvarande omgivning till karantän.

Enligt regeringens riktlinjer av den 16 mars 2020 ska passagerar- och persontrafiken till Finland avbrytas så snart som möjligt, med undantag av återvändande finska medborgare och i Finland bosatta personer. Finska medborgare och personer som bor i Finland ska inte resa utomlands. Finländska resenärer rekommenderas återvända till Finland omedelbart. Det är tillåtet att arbeta och uträtta andra nödvändiga ärenden över den norra och västra gränsen. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

I praktiken innebär det att internationella gränsöverskridande persontransporter av personer i linjetrafik och tillfällig trafik endast är tillåten för finska medborgare eller personer som bor i Finland samt vid väst- och nordgränsen för personer som har ett nödvändigt arbete eller nödvändigt ärende i Finland. Dessutom tillåts personer som bor i en annan EU-medlemsstat återvända via Finland.  Personer som bor i Finland ska inte resa utomlands. Personer som bor utomlands får lämna Finland.

Begränsningen gäller inte besättningen på transportmedel eller transportmedlen. Om passagerare åker med transportmedel, i detta fall buss eller taxi vid gränsövergång, avgörs varje passagerares rätt att resa till eller från Finland på ovan nämnda grunder. Enligt Utlänningslag i situationen där en intern gränskontroll har returnerats skall transportidkaren säkerställa att passagerare uppfyller sina krav för gränsövergång. Alla inkommande personer till Finland skall anvisas för att stanna i motsvarande omgivning till karantän. Anvisningen för motsvarande omgivning till karantän gäller inte besättningen i gods- och persontransporter på väg ifall besättningen kommer att fortsätta i sitt arbete i Finland.

Begränsningen gäller även taxitrafik om internationell taxitrafik är reglerad mellan Finland och en annan stat.

En trafikidkare som av en behörig finsk myndighet har beviljats taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd, ett tillstånd för linjebaserad trafik som berättigar till internationell regelbunden persontrafik, ett hämtningstillstånd som berättigar till internationell tillfällig persontrafik, ett EU-färdblad eller ett Interbus-färdblad gäller allt som nämns ovan. 

Till den del bestämmelserna gäller kontroll av personer och deras medborgarskap ligger ansvaret hos Gränsbevakningsväsendet.

Begränsningen har trätts i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 13 maj 2020.

Mer information

Ledande sakkunnig Mikko Västilä, mikko.vastila(at)traficom.fi

Överinspektör Ani Sohlberg, ani.sohlberg(at)traficom.fi