Meddelande till personer som ansöker om behörighet som luftvärdighetsgranskare: Flexibilitet i beviljandet av behörighet som luftvärdighetsgranskare, yrkesprov tas inte emot för närvarandeusten myöntämisiin joustoa, näyttötöitä ei tällä hetkellä oteta vastaan

Flexibilitet i fråga om avläggandet av yrkesprov har införts i beviljandet av behörigheter för luftvärdighetsgranskare. Gamla behörigheter för luftvärdighetsgranskare kan omvandlas till nya, men helt nya behörighetsansökningar behandlas först senare.

Restriktionerna på grund av coronasituationen kräver att de sociala kontakterna begränsas till ett minimum. Därför tas nya yrkesprov tyvärr inte emot för närvarande.

På grund av undantagssituationen kan gamla ELA1-behörigheter för luftvärdighetsgranskare konverteras till Part ML-behörigheter för luftvärdighetsgranskare, om den sökande avlägger Part ML-teoriprovet med godkänt resultat och under det senaste året har gjort minst en rekommendationsrapport. Man strävar efter att flytta fram mottagandet av yrkesprov med åtta månader, så att den aktivaste flygperioden hinner passeras och begränsningarna på grund av coronasituationen lättas.

Nya Part ML-behörigheter kommer att beviljas för minst 8 månader. Om det har gått mindre än fem år sedan det senaste yrkesprovet kan behörighet beviljas fram till en tidpunkt som infaller högst fem år efter det senaste yrkesprovet. Om det har gått mer än fem år sedan det senaste yrkesprovet, kan behörighet beviljas fram till slutdatumet för den nuvarande behörigheten eller för minst åtta månader, så att man väljer den tidsperiod som är längst av alternativen.

De sökande som redan har avlagt ett yrkesprov med godkänt resultat får behörighet för fem år i enlighet med förordningen.
Sökande som inte har haft ELA1-behörighet och som ansöker om ny Part ML-behörighet som luftvärdighetsgranskare får sina ansökningar behandlade så snart restriktionerna tillåter det. Det är fortfarande möjligt att avlägga det internetbaserade Part ML-teoriprovet i förväg.

Vi strävar efter att behandla ansökningarna så snart som möjligt, och vi beklagar de dröjsmål som undantagssituationen orsakar.

Mer information:

E-post: lentokelpoisuus(at)traficom.fi